• DEBATT: Varför inte diskutera gasens roll i omställningen?

  DEBATT: Varför inte diskutera gasens roll i omställningen?1

  Debatten om svensk energiproduktion och användning domineras allt som oftast av frågan om el. Elcertifikat, elbrist, elnät, elhandel med mera får debatten att blomma. Klart mycket mindre engagemang ges till gas. Ganska märkligt då gasmarknaden både internationellt och i Sverige växer och bidrar till såväl lägre utsläpp, ökad konkurrenskraft och nya arbetstillfällen.…

  Läs mer...
 • DEBATT: Elbranschen i framtiden: Politik eller marknad?

  DEBATT: Elbranschen i framtiden: Politik eller marknad?0

  I elbranschens framtidsbild har politiken säkerställt förutsättningarna för den integrerade europeiska marknaden, fått till ett fungerande utsläppsrättssystem och fasat ut alla subventioner så att klimat- och miljömål nås snabbare. Jag delar i mångt och mycket den bilden som en önskvärd framtid. I nuläget kan man dock ställa sig frågan om det är en trolig framtid.…

  Läs mer...
 • DEBATT: Spar el och stärk konkurrenskraften

  DEBATT: Spar el och stärk konkurrenskraften0

  Det finns pengar att tjäna på en effektivare användning av energi. Fördelarna är ofta mycket större än bara en lägre elräkning.…

  Läs mer...
 • DEBATT: Drömmen om hållbarhet

  DEBATT: Drömmen om hållbarhet3

  Överförenklingar kring hållbarhet och brist på helhetsperspektiv för energisystem är tyvärr något som präglar allt för mycket av debatten. Förnybara energitekniker som solceller och vindkraftverk antas ofta ”automagiskt” bidra till hållbara lösningar, utan att man egentligen reflekterar över vad ett hållbart energisystem är.…

  Läs mer...
 • DEBATT: Är slutet nära för den traditionella energibranschen?

  DEBATT: Är slutet nära för den traditionella energibranschen?7

  Framtiden är förnybar och mer effektiv, men hur kommer den faktiska energikartan att se ut? Tydligt är att nya värden kommer att skapas och kraftbolagen har här en unik chans att få en del av den kakan – men bara om de slutar klänga sig fast vid sina gamla affärsmodeller.…

  Läs mer...
 • DEBATT: Framtiden – mer än två hål i väggen?

  DEBATT: Framtiden – mer än två hål i väggen?3

  El tillsammans med en vettig elkonsumtion är nyckeln till framtiden. Men det förutsätter också en trovärdig energipolitik och elföretag vi kan lita på. Men inte bara det, vi måste också våga tänka nytt.…

  Läs mer...