Slutreplik: Spillvärme är inte gratis

Slutreplik: Spillvärme är inte gratis

Stig Nilsson, ordförande för Industrigruppen Återvunnen Energi vill leverera mer spillvärme till fjärrvärmenäten. Redan idag finns ett åttiotal framgångsrika samarbeten och spillvärme utgör 8 procent av fjärrvärmen i Sverige idag.

Detta är en slutreplik på artikeln: Mer restvärme bra för miljö och jobb av Stig Nilsson.

Att vi kan ta vara på värme som blir över är bra, det skriver många under på eftersom det också kan vara en samhällsvinst, utöver vinsten för de inblandade företagen och deras kunder.

Dock är inte spillvärme gratis. Dels krävs det ofta investeringar i ledningar mellan industrin och fjärrvärmenätet, dels vill industrin naturligtvis ha betalt för värmen den levererar. För fjärrvärmeföretaget gäller också att säkra att det kan leverera värme, även om industrin stänger ner sin verksamhet. Dessa omständigheter bildar bakgrund till den lag som började gälla i augusti 2014, Lagen om reglerat tillträde till fjärrvärmenäten.

Lagen om reglerat tillträde till fjärrvärmenäten stadgar att fjärrvärmeföretag måste ta emot spillvärme eller andra externa värmeproducenters värme under vissa förutsättningar. Dessutom måste ett fjärrvärmeföretag enligt en annan lag, från juni 2014, utvärdera potentialen för att ta vara på spillvärme när en ny anläggning eller större utbyggnad av nätet planeras. För att inte riskera säkerheten i leveransen eller att fjärrvärmekunderna får ett högre pris för att fjärrvärmeleverantören tar emot spillvärme finns reservationen i lagen om att spillvärmen bara måste tas emot om priset är lägre än fjärrvärmeföretagets kostnad för egen produktion och om den externa leverantören står för anslutningskostnaden.

Det är alltså helt möjligt för industrier som vill leverera spillvärme att pröva lagen genom att anmäla sitt intresse för att leverera. Energiföretagen Sverige välkomnar att det sker, så att det blir tydligt hur förutsättningarna ser ut. För lika viktigt som det är att ta vara på spillvärme är det att fjärrvärmekunderna kan garanteras en säker värmeleverans till konkurrenskraftigt pris.

Pernilla Winnhed
Vd Energiföretagen

BILD: Pernilla Winnhed. Foto: Kristofer Samuelsson.

1 Kommentar
Av Pernilla Winnhed
vd Energiföretagen Sverige
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Mats Strömberg skriver:

    Bra ! Ett nytt kraftvärmeverk baserat på avfall eller biobränsle inte bara producerar hållbar el utan tar också bort spillvärme som släpps ut i havet eller luften någon annanstans d v s genom minskad kondenskraft. Industri som får bra betalt för sitt spill får också minskade insitament för att investera i att effektivisera sin egen tillverkningsprocess.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet