• Ett budområde lika driftssäkert som två

  Ett budområde lika driftssäkert som två0

  EU:s avsikt har varit att gränshandeln ska öka, men med den modell för kapacitetsberäkning som Svenska kraftnät nu implementerar kommer handeln att minska, skriver Mats Nilsson i en replik till Svenska kraftnät.…

  Läs mer...
 • Sverige bör återgå till ett budområde

  Sverige bör återgå till ett budområde0

  Med en suboptimal användning av gränsförbindelserna är det knappast längre motiverat att dela in Sverige i fyra budområden. Sverige bör därför återgå till den ordning vi hade före 2011, skriver Mats Nilsson.…

  Läs mer...
 • EU:s transparenskrav testar Norden

  EU:s transparenskrav testar Norden0

  Transparens är traditionellt en nordisk paradgren och lyfts numera fram av EU för bland annat den gränsöverskridande elhandeln. Om marknaden är transparent kan aktörerna hjälpa både oss och andra till bättre lösningar, säger Fingrids Jukka Ruusunen.…

  Läs mer...
 • Statnett avfärdar Nilssons kritik

  Statnett avfärdar Nilssons kritik0

  Det finns rimliga skäl att misstänka att Statnett använder utrikeshandeln för att hantera interna nätbegränsningar skrev professor Mats Nilsson på Second Opinion. Enligt norrmännen ser han inte hela bilden.…

  Läs mer...
 • Okända handelshinder fördyrar elen

  Okända handelshinder fördyrar elen2

  De nordiska systemoperatörerna använder inte möjligheterna till gränshandel optimalt. Det är stort samhällsekonomiskt slöseri, skriver Mats Nilsson, adjungerad professor i nationalekonomi.…

  Läs mer...
 • Wråke har fel om prisbildningen

  Wråke har fel om prisbildningen3

  Det är djupt oroande att misstron mot marknadslösningar blir alltmer spridd bland politiker, akademiker och beslutsfattare på elmarknaden, skriver Mats Nilsson. Han reagerar på uttalanden av Energiforsks Markus Wråke.…

  Läs mer...