Euphemia räknar ut elpriset

Euphemia räknar ut elpriset

Elpriset i de olika elområdena bestäms av utbud och efterfrågan, men hur går det egentligen till? Utifrån köp- och säljbud sätts elpriset i algoritmen Euphemia, som också väger in hur mycket kapacitet som finns tillgänglig för import eller export i varje elområde.

Ibland talas om att södra Sverige ”importerat” de tyska priserna, ibland om att svenska elproducenter exporterat el för att få högre pris. I en ledartext i Göteborgs-Posten (24/6) uttrycks det så här:

”Elproducenter är precis som vilka företag som helst – de vill sälja sin vara till högsta möjliga pris. Om den el som produceras i södra Sverige kan säljas dyrare i Tyskland, ja, då kommer den att göra det”.

Men svenska elproducenter kan inte välja att sälja sin el till Tyskland till tyska priser. Alla elproducenter i ett elområde får det pris som gäller där. Om det sker export exempelvis till Tyskland och priset där är högre, tillfaller mellanskillnaden systemoperatören i form av kapacitetsavgifter.

Bild: European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm har fått namnet Euphemia, vilket också är namnet på ett katolskt helgon som led martryrdöden omkring år 307.  Foto: Wikimedia, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

I ett första steg sätter Svenska kraftnät och dess motsvarigheter i de övriga europeiska länderna ramarna för hur mycket överföringskapacitet som finns tillgänglig mellan Europas alla elområden. Det är bland annat bedömningar av systemstabilitet, säkerhetsmarginaler och underhållsarbeten som styr hur mycket el som kan överföras. Det här ger aktörerna – elproducenter och elanvändare – viktig information som påverkar elpriset.

Därefter lämnar aktörer över hela Europa bud till elbörserna om att köpa eller sälja el i de enskilda elområdena för varje timme nästkommande dygn.

I en senare artikel kommer Second Opinion att beskriva hur olika typer av kraftverk kan resonera när det lägger sina bud.

Alla bud matas sedan in i den gemensamma beräkningsalgoritmen kallad Euphemia som simultant räknar ut jämviktspriser och flöden mellan de olika europeiska elområdena.

Oftast flödar elen ut från Sverige exempelvis till Finland, Tyskland och Danmark. Men ibland är Sverige beroende av import för att klara försörjningen. Svenska kraftnät beräknar att det under en normal vinter handlar om 36 timmar per år som Sverige är importberoende. Men för den här vintern har man varnat för att importberoendet ökar till 149 timmar beroende på tekniska problem på Ringhals 4.

Elområde 4 – Sydsverige – är oftast beroende av import från närliggande områden, framförallt norrifrån. Ökad export leder till att priset trycks uppåt i det exporterande området, och ökad import till att priserna trycks nedåt.

Elhandeln äger huvudsakligen rum på marknadsplatsen Nord Pool Spot. Strax före kl 13:00 publiceras elpriserna för nästa dag, timme för timme för 20 olika europeiska elområden.

Alla köpbud kan illustreras som en efterfrågekurva och alla säljbud som en utbudskurva och jämviktspriset är där dessa kurvor skär varandra.

De antagna buden är alla säljbud med lägre pris än jämviktspriset och alla köpbud med högre pris än jämviktspriset. Alla bud är bindande och alla antagna bud får samma pris. Det kallas marginalprissättning och är en naturlig följd av fri prissättning och tillämpas på många marknader.

Ett syfte med fri prissättning är maximal ekonomisk effektivitet, det vill säga att resurser används på ett så snålt sätt som möjligt. Alla andra prissättningsmetoder kräver någon form av reglering. Skulle inte alla få samma pris skulle man behöva reglera vem som ska få köpa billig el och vem som ska köpa den dyra.

Just nu pratas det mycket om att vi importerar de höga elpriserna från kontinenten. Men det handlar inte så mycket om import av dyr gasel från Tyskland utan snarare om den svenska exporten.

–Just nu kör vi väldigt mycket export i riktning kontinenten och Baltikum. Det syns eftersom vi har egna pris i nästan varje område från norr till söder och väst till öst, säger Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät.

Export söderut kommer att ske om det finns tillgänglig kapacitet från Sverige samtidigt som elpriserna är högre på kontinenten. Det sker per automatik och styrs alltså av algoritmen Euphemia, berättar Mats Nilsson, docent i miljöekonomi vid Södertörns Högskola.

– Det handlar om utbud och efterfrågan. När exportkablarna sedan är uttömda kommer två olika prisområden att uppstå. Då sätts priset i SE4 baserat på den dyraste producerade MWh i SE4 eller andra elområden som SE4 priskopplar med.

Liten egen elproduktion i ett elområde i kombination med hög överföringsförmåga till närliggande område, innebär att priset ofta kommer att vara samma i områdena.

14 Kommentarer
Av Martin Berg
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Björn Karlsson skriver:

  Nivån på elpriset och dess variation över landet är mycket viktigt för folkhemmet. Det höga elpriset var sannolikt avgörande för valutgången. Sverige och Norge har alltid stor tillgång och överskott på elektrisk energi som produceras för mindre än 50 öre/kWh. Exporten av el från Sverige och Norge gör mycket stor miljönytta eftersom den ersätter el som annars skulle ha producerats från fossila bränslen. Men stora problem uppstår för de svenska elanvändarna eftersom vi samtidigt importerar ett extremt högt elpris. Detta elpris beräknas med hjälp av en algoritm som ett fåtal experter känner till hur fungerar och kan granska kritiskt!
  Jag betraktar det som ett allvarligt demokratiskt problem!
  Björn Karlsson, Socialdemokrat
  Ordförande för Kommunfullmäktige i Älvkarleby

  1. Magnus Brunell skriver:

   Om vi bara ska hålla oss till energin på detta forum var det nog till stor del de extrema och ej försvarbara S+MP-priserna på el och drivmedel som äntligen fick vanstyret av Sverige på fall.

   Hur ska vanligt folk ute på Sveriges landsbygd kunna bo, leva och arbeta när S och MP gör allt för att sabotera transportmöjligheterna med en påhittad ”klimatkris” som ”argument”? Bönder har inte råd att driva sina jordbruk, anställda har knappt råd att ta bilen till jobbet, föräldrar kan inte skjutsa sina barn till fritidsaktiviteter p.g.a. extrema drivmedelspriser och en helt ovetenskaplig reduktionsplikt.

 2. Johan Jönsson skriver:

  Och till slut en artikel som kommer med fakta och inte vridna anklagelser.
  I en fri europeisk marknad, var tror ni stora elbolag väljer att bygga sina kraftverk och parker? Där man får bra betalt eller där man samtidigt sänker priset pga flaskhalsar i överföringen?

 3. Magnus Back skriver:

  ”Alla andra prissättningsmetoder kräver någon form av reglering.”

  Detta är ju uppenbart inte sant.
  Modellen prioriterar kanske resurssnålhet men är ju enormt orättvis och förmodligen INTE effektiv eftersom producenter får överbetalt om dom behåller ett dyrt kraftverk för dom sista procenten el.
  Helt klar behöver vi ett nytt system.

 4. Per Israelsson skriver:

  Det är alltså 36 timmar per år som Sverige är importberoende. Så lite trots nedläggningen av Ringhals reaktorer. Det borde Sverige klara av att ersätta i Sverige med exempelvis gaskraft trots kostnaden. Nu har vi ett konsekvent högt elpris. Vad kostar det samhället? Sverige har råd. Elkunderna har nog inte råd däremot.
  EU kräver inte att vi lägger kablar mellan länder men när vi väl lagt dem kräver de att 70 procent ska vara tillgängligt för marknaden. Det är det som orsakar att priser importeras till Sverige. Så att klippa kablarna är ingen dum ide. Tror inte EU har nån lag för att man inte får klippa kablar. Hansa Powerbridge är lagd i malpåse så det har gått upp även för S MP politiker att kablar till kontinenten är en väldigt dålig ide. Katastrofal skulle jag säga med EUs krav.

 5. Stig Forsberg skriver:

  ”Skulle inte alla få samma pris skulle man behöva reglera vem som ska få köpa billig el och vem som ska köpa den dyra”

  Den självklara lösningen till det här vore ju att algoritmen när budgivningen var över beräknade fram ett volymvägt medelpris av de sälj-bud som gick genom i auktionen och att det blev detta medelpris som blev gällande för alla köpare vars bud gick igenom den timmen. Säljarna skulle få betalt enligt sina bud.

  Det skulle få effekten att prisvariationen inte skulle bli speciellt stor. Det skulle även få effekten att säljare med låga bud skulle behöva stå för dem och därmed mer likt t.ex. en aktiebörs. Alltså mer press på säljarna vid budgivningen.

  1. Bengt Hellman skriver:

   Informativ artikel. Med mer vindkraft i havet utanför södra Sverige sänker vi elpriset.

   1. Anders Gustafsson skriver:

    Du behöver alltså inte el dygnet runt, hur har du löst det?

    1. Roland skriver:

     Kanske Ringhals kommer igen i februari 2023. Förra gången en kvarglömd dammsugare som blev radioaktiv. Nu vet experter inte hur de ska lösa den radioaktiva tryckkokaren. Mänskliga faktorn finns alltid där. Ett tappat rotorblad är inte radioaktivt! Fixat på en vecka och bortfallet är inte 100%, som med Ringhals.

     1. Magnus Brunell skriver:

      ”Fixat på en vecka och bortfallet är inte 100%, som med Ringhals.”

      Bortfallet för vindkraft är regelbundet 100% när det inte blåser. Om ett vindkraftverk klarar att producera 30% av installerad (teoretisk) effekt är det bra.

  2. Johan Edlund skriver:

   Vi vill dock att vinstmarginalen på billig elproduktion ska vara högre än för dyr elproduktion. Annars så kommer marknaden att bygga ny dyr elproduktion istället för ny billig elproduktion.

   1. Stig Forsberg skriver:

    Vill man verkligen det så mycket? I de flesta branscher är det ju så att ifall man har för hög produktionskostnad får man inte sälja alls och jag ser inte varför det med någon självklarhet inte skulle gälla även inom elproduktion.

 6. Paula Johnsson skriver:

  Bra beskrivning! Då borde den som är för Sverigepriser alltså lobba för att demontera utlandsförbindelserna. Finns det några lagkrav på att bygga kablar mellan länderna, eller är det upp till varje land att bestämma? Alltså, skulle det i teorin kunna bli en valfråga att bygga/inte bygga kablar till andra länder?

  1. Roland skriver:

   EU hindrar det mesta. Elprisområderna infördes av Alliansregeringen men har stadfäst av EU så vi är inte fria att ändra. Kommande regering vilar på en stor lögn och flera små + en massa missledande uttalanden.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet