Svk: ”Vi moderniserar och bygger ut stamnätet”

Svk: ”Vi moderniserar och bygger ut stamnätet”

Att överföringskapaciteten är lägre sommartid beror på underhållsarbeten i produktion och nät, skriver Svenska kraftnäts strategiska driftschef Erik Ek. Sydvästlänken hjälper till att höja kapaciteten under vissa avbrott, men inte alla.

Den 27 juli togs Sydvästlänkens likströmsförbindelse i kommersiell drift. Därmed ökar överföringskapaciteten i nord-sydlig riktning från mellersta till södra Sverige. Denna HVDC-anläggning tillför också viktiga spänningsstabiliserande egenskaper till transmissionsnätet i södra Sverige.

Detta är fakta. Men som tas upp i artikeln Rekordstora begränsningar i södra Sverige här på Second Opinion har överföringskapaciteten i snitt 4 fortsatt att varit mycket låg.

Att kapaciteten är lägre sommartid beror på underhållsarbeten i produktion och nät. Ett av våra grunduppdrag är att modernisera och bygga ut stamnätet, för att möjliggöra ökad produktion och förbrukning av el och därmed bidra till energiomställningen. Det i sin tur innebär avbrott, och de gör minst skada under sommaren.

Att Sydvästlänken är i drift hjälper till att höja kapaciteten under vissa avbrott, men inte alla. I genomsnitt ökar kapaciteten med Sydvästlänken i drift allt annat lika.

Hur mycket Sydvästlänken hjälper till vid avbrott beror till största delen på var dessa arbeten är lokaliserade i nätet.

I sommar har vi också haft att hantera att både Ringhals 3 och 4 varit avställda samtidigt. Nu är strax revisionsperioden och nätets underhållsperiod över för i år, vilket innebär att flödesfördelningen i nätet blir mer normal.

Kraftsystemet måste dock fortsatt anpassa sig till ett mycket större utfallsrum (med utfallsrum menar vi vilka möjliga flöden som kan uppstå i nätet) avseende kraftflöden jämfört med tidigare år. Detta eftersom mer volatil produktion och nya handelsförbindelser tillförts samtidigt som kärnkraftsproduktionen i stort minskat. Tidigare var flödet mer nord-sydligt och ganska jämnt fördelat över snitten, vilket vårt nät initialt är designat för.

Begränsningarna i handelskapaciteten gäller fram till november och kommer att uppdateras inom kort med nya nivåer beroende på produktionssituationen i kärnkraften och ökande förbrukning nu när vintern närmar sig.

Om vi blickar framåt, kommer vi att i snitt 4 behöva hantera också de flaskhalsar som uppkommer vid öst-västligt flöde. På kort sikt är vi snart förbi de stora begränsningarna i snitt 4 för denna underhållsperiod, och vi kommer steg för steg att öka kapaciteterna.

Dock kommer det den närmaste tiden relativt sällan vara möjligt att tilldela marknaden den maximala överföringskapaciteten. Men i takt med att dessa begräsningar byggs bort kommer den maximala snittkapaciteten att kunna utnyttjas i högre utsträckning.

I artikeln tas även upp att Vattenfall och Svenska kraftnät har sett på möjligheterna att återanvända delar av Ringhals 1 och 2, särskilt generatorerna. Det visade sig dock i våra gemensamma beräkningar att kostnaden skulle ha blivit större än nyttan och att det fanns bättre, kostnadseffektivare lösningar för att uppnå samma mål.

Att nedstängningen av Ringhals 1 och 2 har haft mycket negativ påverkan på det interna flödet kan läsas i tidigare inlägg på Second Opinion. Men de funktioner, som skulle ha kunnat återanvända utrustning i de nedlagda kärnkraftverken, skulle inte ha haft någon som helst inverkan på de begränsningar som förekommit under sommaren.

Detta är viktigt att hålla isär de olika funktioner, som behöver finnas i kraftsystemet under energiomställningen. Det som är helt centralt är att ha tillräckligt med rotationsenergi i kraftsystemet, för att säkra att frekvensen är stabil vid större störningar i kraftsystemet.

 

 

1 Kommentar
Av Erik Ek
Strategisk driftchef, Svenska kraftnät
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Thomas skriver:

    Hej Erik,

    Men du vet likaväl som jag att det inte finns någon nedtransformering till regionnätet i Hurva, slutpunkten för HVDC-förbindelsen från Barkeryd. Närmaste stället för det är i Sege. Och när den uppgraderade nya linjen dit är idrifttagen så blir det lite bättre för E.On. Något. Men det behövs också en förstärkning mot Hemsjö. Så att även östra Skåne kan få del av SV-länken.

    Kan någon (du?) vara så ärlig och säga att SV-länken byggdes för i första hand för en likströms sjökabelförbindelse med Tyskland.

    Finns väl ingen anledning att idag tysta ner Odenbergs falsarier?

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet