Fjärrvärmedialog för stabilare priser

Fjärrvärmedialog för stabilare priser

Second Opinion pratade med Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen, om fjärrvärmemarknaden utifrån ett kundperspektiv.

På grund av stordriftsfördelar har fjärrvärmeleverantörer ofta ett så kallat naturligt monopol och det har funnits en kritik mot fjärrvärmeleverantörers starka ställning mot kunden.

–Vi såg att det levererades prishöjningar som inte motiverades alls och vi upplevde en osäkerhet inför framtiden, säger Mari-Louise Persson om situationen i början av 2010-talet.

Samtidigt ville inte Riksbyggen se en statlig reglering av fjärrvärmemarknaden.

– Det vi har sett i elnätsregleringen är att dialogen inte sker mellan kund och företag längre, det blir en dialog mellan företag och myndighet över kundens huvud och det tror vi inte gynnar någon i slutändan, säger Mari-Louise Persson.

För att öka förtroendet mellan kunder och fjärrvärmebranschen startade Energiföretagen Sverige, SABO och Riksbyggen år 2013 Prisdialogen.

– Vi ser det inte som en regelrätt förhandling, det är fortfarande företaget som sätter priset. Men kunden kan ifrågasätta priset och leverantören ska kunna förklara på ett öppet och transparant sätt varför de sätter det priset som de gör och på det sättet bygga ett förtroende hos kunderna, säger Mari-Louise Persson.

Prisändringsmodellen, som sätts lokalt, skickas vidare till en central instans som granskar att modellen tar upp rätt faktorer och att den stämmer med prisändringen.

– Fjärrvärmeföretagen ansöker varje år om att få vara med i Prisdialogen. Det har hittills inte varit någon som blivit utesluten, men det har funnits lokala prisdialoger där vi bett dem ta ett omtag, säger Mari-Louise Persson.

Prisdialogen omfattar över två miljoner hushåll, vilket motsvarar nästan tre fjärdedelar av fjärrvärmeleveranserna.

Hur har det gått med dialogerna?
– Mina kollegor som sitter i de lokala dialogerna berättar nästan enbart positivt om dem. Vi ser att vi fått mer stabila och förutsägbara priser, säger Mari-Louise Persson.

Denna bild bekräftas av Energimarknadsinspektionens utvärdering av Prisdialogen. Där skriver de att ”Sammanfattningsvis kan Ei konstatera att Prisdialogen bidragit till förutsägbarhet och stabilitet avseende prisutvecklingen på fjärrvärmemarknaden och till ett ökat förtroende för fjärrvärmebranschen, främst bland de kunder som deltar i Prisdialogen”

Under prisdialogerna har man flera gånger börjat diskutera klimatåtgärder. Därför beslutade man sig för att i år starta upp åtta klimatdialoger mellan lokala fjärrvärmeleverantörer och kunder. Detta pilotprojekt har fallit väl ut och Klimatdialogen kommer därför permanentas. Alla medlemmar i Prisdialogen kommer att erbjudas att vara med.

Att ha ett prissystem som gynnar energieffektivisering när det behövs som mest är en åtgärd som införts på flera platser i landet och något som klimatdialogen arbetar med.

– Om vi inte behöver värma våra byggnader när det finns en toppbelastning i fjärrvärmenätet på morgon och kväll utan man istället kan värma lite extra på natten så kan det exempelvis leda till att man inte behöver starta en extra oljepanna säger Mari-Louise Persson.

 

 

 

 

Av Elias Rosell
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet