Artiklar & debatt

 • Kärnkraftens roll central i Energimyndighetens prognos3

  Stefan Löfven (S) vill se energipolitiska lösningar som sträcker sig över blockgränsen och har därmed väckt frågan om framtidens el- och energibehov.

  Trots att frågan lyfts i media flera gånger har inte fakta som finns tillgängligt redovisats. Second Opinion Energi presenterar därför Energimyndighetens underlag som ger en bild av hur det svenska energibehovet kommer att utvecklas fram till 2030.…

 • Risk för högre elpriser1

  Finansminister Anders Borg måste agera för att komma till rätta med Skatteverkets nya lagtolkning som riskerar att frysa planerade investeringar i kraftvärme, skriver Svensk Fjärrvärmes Ulrika Jardfelt och ytterligare fyra vd:ar för branschorganisationer.…

 • Myter om el: Kärnkraften inte subventionerad5

  Medierna sprider ibland uppgiften att kärnkraften skulle vara subventionerad. Men enligt regeringens utredning är det inte så – kärnkraften är det elproduktionsslag som beskattas hårdast.

  Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

  —————————————————-
  Fler myter som Second Opinion Energi har granskat:
  – Effektivare energiförbrukning kräver inte minskad elanvädning
  – Fel att utlandsförbindelserna ger högre elpris
  – Avregleringen inte orsak till höga elpriser…

 • Klokt med särskild energiforskningsproposition0

  Sverige satsar klart mindre på energiforskning i jämförelse med våra nordiska grannläder räknat per capita, skriver Magnus Olofsson, vd för Elforsk.…

 • Näringsdepartementet: ”Vi vill få till regelförenkling över lag”0

  Att tillståndsprocesserna kan bli bättre är regeringen väl medveten om. Hannes Carl Borg, sakkunnig hos energiminister Anna-Karin Hatt (C), menar att regeringen arbetar för att processerna ska bli effektivare.

  Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

  streck.jpgSecond Opinions övriga artiklar i serien om tillståndsprocesser:

  Del 3. Två och ett halvt år för tillstånd att förbättra säkerheten i damm
  Del 2. Tillstånd för sex vindkraftverk – processen inne på sjätte året
  Del 1. Sex år för tillstånd för värmeverk…

 • Två och ett halvt år för tillstånd att förbättra säkerheten i damm0

  För lite resurser i HD, menar Åke Henriksson på E.ON. Foto: Krister Carlsson
  Del 3. Det tog två år och sex månader för E.ON Vattenkraft Sverige att få tillstånd för att genomföra dammsäkerhetsåtgärder vid Lagfors Kraftverk. Högsta Domstolen tog ett år och tre månader på sig.
  streck.jpg
  Second Opinions övriga artiklar i serien om tillståndsprocesser:

  Del 4. Näringsdepartementet:”Vi vill få till regelförenkling över lag”
  Del 2. Tillstånd för sex vindkraftverk – processen inne på sjätte året
  Del 1. Sex år för tillstånd för värmeverk…

Prenumerera på artiklar


Följ oss på Twitter

Fler artiklar

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text.
Vara-amnen

Ur arkivet