Artiklar & debatt

 • Lågt elpris ointressant för medierna2

  I dag når elpriset en för årstiden extremt låg nivå. Mediernas intresse är i stort sett försumbart jämfört med hur man bevakar när elpriset är högt.
  – Det här följer gängse medielogik, positiva händelser är inga nyheter, säger Gunilla Jarlbro, medieprofessor vid Lunds universitet.…

 • Kjell Jansson: “Kunskapsluckor om elmarknaden”18

  Torbjörn Isacson dömer ut elbörsen i en krönika i SvD den 13 september. Han kritiserar en marknad som väcker starka känslor, samtidigt som det som skrivs tyvärr visar på stora kunskapsluckor.…

 • Konstruktiva samtal krävs för en elkraftförsörjning till lågt pris1

  Från min horisont som ingenjör och forskare så ser det ut som att det är ett minskat ingenjörskunnande i samhällets samtidigt som medvetenheten och debatten om vårt ”elberoende” och miljöfrågor kraftigt ökat. Debatten är tyvärr ofta baserad på faktauppgifter som inte är korrekta, innehåller en dålig förståelse för helheten, personangrepp och nonchalans för sakfrågan.…

 • Vattenkraften beskrivs för positivt i media0

  Vattenkraften behöver inte och ska inte byggas ut. Det går inte att negligera de miljöskador som bevisligen finns i all vattenkraft. Den får i dag inte kallas “grön” och frågan är om den ens får kallas “förnybar”.…

 • Mikael Odenberg: “Ambitionen är att på sikt få bort elområden”2

  I november delas Sverige in i fyra elområden. Ansvarig myndighet är Svenska Kraftnät och generaldirektören Mikael Odenberg är optimistisk:
  – Jag ser inga konkreta brister i modellen, säger han men är rädd för att mediedebatten kan komma att bli oseriös.…

 • Har Sveriges “vita kol” grånat?1

  • 2 september, 2011

  Såväl globala, kontinentala, nationella, regionala som lokala samhällen är eniga om nödvändigheten av en energiomställning.…