Dags att förnya elcertifikaten

Dags att förnya elcertifikaten

Energiuppgörelsen innebär ytterligare 18 TWh förnybar elproduktion inom elcertifikatssystemet till år 2030. Systemet har förtjänster men kan utvecklas. Det vore bra om produktion av förnybar el kunde främjas mest när behovet är som störst. Exempelvis vindsvaga dagar under den kallaste delen av året. Så är det inte nu.

Med dagens elcertifikatssystem är stödet per förnybar kilowattimme oberoende av var och när den produceras. Om elcertifikaten istället skulle handlas timvis på elcertifikatmarknaden skulle vi premiera förnybar elproduktion som bättre följer efterfrågan av el. En sådan modell gynnar till exempel biobränslebaserad elproduktion framför mer vindkraft. Och havsvind framför landbaserad då vinden är stabilare till havs.

Genom att beräkna kvotplikten timvis skulle marknadsvärdena på elcertifikaten troligen bli högre när elanvändningen är hög. Dessutom skulle problemet med negativa elpriser minska eftersom certifikatpriserna vid låg elanvändning sannolikt blir noll. Som för elmarknaden fås ett jämviktspris på elcertifikaten för varje timme. Förslaget måste förstås utvecklas vidare och studeras i detalj.

Detta är förhoppningsvis något som Energikommissionen och Vägval el inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien kan titta på. Båda betonar betydelsen av marknadens utformning. Låt oss nu ta tillfället att studera möjligheten till effektivare styrmedel närmare.

Magnus Olofsson
Svenska Energiinstitutet

BILD: Vindkraftverk i Havsnäs. Foto: Energiföretagen.

Av Magnus Olofsson
tekn dr i elektriska energisystem
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet