Replik: Mer restvärme bra för miljö och jobb

Replik: Mer restvärme bra för miljö och jobb

Stig Nilsson, ordförande i Industrigruppen Återvunnen Energi, efterlyser mer konkurrens i fjärrvärmesystemen.

Detta är en replik på artikeln Reglerna för el och värme påverkar varann av Pernilla Winnhed.

Med anledning av att energikommissionen bjudit in till ett expertseminarium för att studera samverkan mellan el- och värmemarknaderna skriver Pernilla Winnhed från Energiföretagen. Winnhed har rätt i att regelverken för el- och värmeproduktion påverkar varandra och vi instämmer i att energikommissionen bör studera värmemarknaden. Det är ett område som står för en betydande del av energianvändningen och det finns behov att se över regleringarna – men det finns också risker på detta område.

Kopplingen mellan el- och värmeproduktion är naturligtvis särskilt stark för den del, ungefär hälften, av värmemarknaden som är fjärrvärme. En viktig skillnad i regelverken mellan el och värme är att fjärrvärmen fortfarande bedrivs som lokala monopol.

Detta innebär att investeringar i kraftvärmeproduktion skyddas av värmekollektivet så även om elproduktionen inte skulle vara lönsam kan fjärrvärmeföretagen ta ut investeringskostnaden. Monopolet gör också att externa leverantörer har svårare att utmana egen produktion vilket drabbar industri som har restvärme som skulle kunna säljas i fjärrvärmesystemen. Att det är smart att använda restvärmen ser vi på många orter. Av de femton kommuner som har lägst värmetaxa i Nils Holgersson-undersökningen har åtta en hög andel restvärme i näten. Sex av dem tillhör de som har högst andel restvärme i sina nät. Luleå som värms med restvärme från SSAB toppar listan på billigaste fjärrvärme.

Fjärrvärme är en smart uppvärmningsform som gör att vi kan hushålla med primärenergi. Det är därför viktigt att regleringar inte leder till försämrad konkurrenskraft för fjärrvärmen eller att restvärme som annars går till spillo inte ersätts med bio- eller avfallskraftvärme. Energikommissionen som har att göra avvägningar mot olika intressen bör beakta hur olika förslag påverkar möjligheten att ta tillvara industrins restvärme.

Industrin borde få sälja sin restvärme till fjärrvärmenäten. Det skulle ge minskade utsläpp, öka svensk industris konkurrenskraft och därmed ge säkrare jobb. Inte minst skulle det göra den miljövänliga fjärrvärmen attraktivare.

Industrigruppen Återvunnen Energi, representerar Sveriges största företag som återvinner industriell restvärme till fjärrvärmenät: Medlemmar i Industrigruppen Återvunnen Energi är bl a Boliden, Kemira Kemi, PREEM AB, SSAB och Södra Skogsägarn

BILD: Stig Nilsson.

Av Stig Nilsson
ordförande Industrigruppen Återvunnen Energi
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet