Avveckla subventioner till vindkraften

Avveckla subventioner till vindkraften

Det är lätt att ha sympati för de företag som på Dagens Industris debatt den 22 maj önskar mer stöd till vindkraften. Mer subventioner i dagens läge vore däremot som att försöka släcka eld med bensin. 

Knivsta kommun där jag är kommunalråd har investerat i vindkraft. Trots att vi får drygt en tredjedel av våra intäkter från elcertifikat räcker det inte till för att täcka kostnaderna. Jag kan därför mycket väl sympatisera med vindkraftsföretagens missnöje över låga elpriser och höga kostnader.

Lösningen är däremot inte mer subventioner som Stena Renewable, Arise, Svensk Naturenergi, Vasa Vind, Eolus och Rabbaldshede kraft önskar. Det vore ett effektivt sätt att ta död på elmarknaden. En kollapsad elmarknad är det sista vindkraftinvesteringar skulle vara gynnade av.

De åtgärder som istället borde sättas in är ökad överföringskapacitet till utlandet och inom Sverige. Kraften har idag ingenstans att ta vägen vilket är skälet till de låga elpriserna. Sverige har utmärkta förutsättningar för mer vindkraft. Problemet är för låg överföringskapacitet vilket i sin tur gett sänkta elpriser.

Svensk elproduktion är i dagsläget nästintill koldioxidfri. I våra grannländer är dock situationen annorlunda. Genom att bygga ytterligare kraftöverföring till Baltikum, Tyskland, Polen, Danmark och Storbritannien skulle Sverige kunna bidra till att påskynda avveckling av framförallt klimatpåverkande kolkraft. Tyvärr agerar Sverige alltför långsamt när det handlar om att bygga för ny kraftöverföring. Både beslut och byggnation måste gå mycket fortare än idag. Norge bygger elkablar till både Tyskland och Storbritannien och Sverige borde göra på samma sätt.

Att energikommissionen nu överväger att ta bort straffskatten på kärnkraft är klokt. Vad de också borde föreslå är att ta bort subventionerna för ny vindkraft från 2020 och ta fram förslag för att skapa jämlika förutsättningar mellan olika slags elproduktion men med höga krav på koldioxidutsläpp.

Istället för mer subventioner skulle följande förslag istället gynna vindkraft.

1. Underlätta för större vindkraftsparker i bra vindlägen.
2. Skapa jämlika förutsättningar genom att avveckla skatter och subventioner på elproduktion med mogen teknik.
3. Öka överföringen inom Sverige och till utlandet.
4. Snabba på beslutsprocesserna för kraftöverföring och produktion.

Lite optimism tycker jag också är på sin plats. Den vindkraft som nu byggs är billigare än när vi byggde vårt i Knivsta. Vindkraft är dessutom enligt energikommissionen ett av de billigaste energislagen när bolagen ska nyinvestera.

Det är dags för vindkraften att bli mogen nog att flytta hemifrån och klara av att stå på egna ben. Gör vi det har vindkraften framtiden för sig!

Björn Owe Björk (KD)
Kommunalråd i Knivsta, som äger kommunal vindkraft

BILD: Vindkraftverk i Blaiken. Foto: Fortum.

1 Kommentar
Av Björn Owe Björk
Kommunalråd Knivsta kommun
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. David Oscarsson skriver:

    Man undrar stillsamt om kommunalrådets ton varit desamma om det varit hans miljoner som gått till spillo, näe tror inte det.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet