Billig el i Danmark på vintern

Billig el i Danmark på vintern

Magnus Hesselmar på Falkenberg Energi ser den svenska effektdebatten från den andra sidan.
– Vid kallt väder sjunker elpriserna i Danmark tack vare kraftvärmen.

– Se på Danmark, där har de ingen effektbrist, och elpriserna hålls nere när det är kallt ute, säger  Magnus Hesselmar, fjärrvärmechef i Falkenberg Energi.

Han drar gärna fram västkustens gamla ”fädernesland” – Falkenberg är en gammal dansk stad – när han pratar om effektbalansen i svenska elnät. Idag delas Kattegatt av två länder med vitt skilda energikulturer. Därför hanteras vinterkylan på helt olika sätt i Danmark och Sverige.

– Medan det svenska elpriset stiger ju kallare det blir så blir den danska elen billigare, säger Magnus Hesselmar.

Inget skämt
– Många tror att jag skämtar. I Sverige är vi så vana vid att el blir dyrare om vintern att vi nästan tror det är en förutbestämd naturlag. Den danska hemligheten är att man använder fjärrvärme istället för el. Värmen kommer från kraftvärme. Ju kallare väder, ju mer eldar man i kraftvärmeverken och ju mer el produceras. Fast elförbrukningen ökar inte och därmed hålls priserna nere.

Nu följer också Danmark priset på den nordiska elmarknaden, påpekar Magnus Hesselmar, och till detta kommer nationella skatter  och avgifter, men resonemanget håller:

– Om Danmark vore ett eget elsystem hade de haft väldigt billig el på vintern, säger han.

Effektbalansen gynnas
Som extra bonus gynnas effektbalansen. Det uppstår ingen effektbrist i elnätet.

– Allt detta kan man tacka fjärrvärmen för, säger Magnus Hesselmar.

Det är långt från hur man tänker i Sverige. I Danmark produceras mer än dubbelt så mycket kraftvärme som Sverige och elen får man på köpet.

– De som kan energisystem och jobbar med fjärrvärme vet att det är så här det fungerar, men det finns ingen politisk eller regulatorisk strategi åt det hållet.

Magnus Hesselmar har själv arbetat inom dansk energisektor och känner det danska systemet väl. Han ifrågasätter därför grundpremisserna för hela den svenska effektdebatten.

Värmen är bortglömd
I energipolitiken har fjärrvärmen reducerats till att enbart vara ”den fossilfria värmen” som räddade landet undan oljepannorna. Systemvinsterna har gömts bort då kärnkraften har proppat igen all tänkande runt energisystem och effektproblematik, menar Magnus Hesselmar.

– I Sverige diskuterar vi energisystemet som om det bara bestod av el. Fjärrvärmen trängs bort och det blir ett ensidigt fokus på elbilar, laddstolpar och ellagring, säger Magnus Hesselmar.

– Vi glömmer att stora delar av Sverige värms med el, något få länder gör. Vårt energisystem är mer udda än vi själva inser.

10 Kommentarer
Av Morten Valestrand
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Julia Hegbom skriver:

  Å ena sidan har Magnus felaktiga uppgifter, som drar ner trovärdighet på artikel. Vill man kontrollera att chef på fjärvärmeanläggning har fel så slår man på google / el Danmark köpa/ och hittar bolag pris och historik. Där ser man att på vintern i Danmark pris var 3,5 kronor (danska) på våren 2,5 och nu är det 1,5 kronor.

  Å andra sidan vad är fjälvärmes energikällan? Det är ju i princip en vedeldning i stor skala som kokar vatten där pris kan hållas nere på grund att fjärvärme köper massaved till billigare pris. Den är billigare än många andra sätt att värma upp hus men DEN ÄR INTE BILLIG den heller 2022! På vintern 2022-2023 blir den ännu dyrare än på vintern 2021-2022!

  När jag undersökte frågan med vedeldning visade det sig att värme per kWt kostade lika mycket som … varma med el med fast elpris som jag har sedan oktober 2021 (el 70 öre kWt och fjärvärme 65 öre kWt fast pris från oktober 2021).
  Jag HAR fjälvärme och det var 6 900 kronor för el och värme i januari för 7 rums hus med stor hall och tvättstuga i källaren, där två rum var avstängda och värmdes bara till 15 grader. Jag överväger att möbelera om huset så att vi kan stänga av andra våningen på vinter då jag inte har råd att betala så dyrt för el och värme på vintern TROTS att jag har fjälvärme från Mälarenergi i Hallstahammar.

 2. Gunilla Andrée, Energiföretagen Sverige skriver:

  De svenska el- och fjärrvärmesystemen har både mycket god leveranssäkerhet och miljö- och klimategenskaper. Det finns därför många skäl att placera elintensiv industri i Sverige. Vårt energisystem är självklart ingen isolerad ö eftersom systemet är ihopkopplat med våra nordiska grannar och kontinenten. Vid en analys av koldioxidutsläpp i relation till elanvändning i Sverige så är helhetsperspektivet, tidsperspektivet och vilka antaganden som görs avgörande. Det är med andra ord inte helt enkelt. Alla delar i energisystemet hänger ju ihop. En förändring i en del, ger effekt i andra delar. EU:s klimatmål styr mot allt lägre koldioxidutsläpp vilket innebär att elbilar, även om de redan idag släpper ut mindre koldioxid än en bensinbil, kommer att få allt större positiva effekter för klimatet. För att inte tala om de positiva effekter elbilar har för ljudmiljön i våra städer och på luftföroreningar som i dag dödar fler än trafikolyckor. Elbilar och serverhallar efterfrågas dessutom i samhället och då behövs stabila leveranser till konkurrenskraftiga priser.
  Kraftvärmen är en viktig resurs i vårt energisystem, som dessutom kommer att få allt större betydelse för att hantera effekttoppar när det är kallt, mörkt och vindstilla. Även om elproduktionen anpassas efter värmebehovet i ett kraftvärmeverk så kan kraftvärmen också bidra med reglering genom att öka elproduktionen vid behov.

 3. Bengt Göran Dalman skriver:

  Jag håller med Magnus. Med elvärme och kraftvärme som i Danmark blir det enkelt att klara effektförsörjning i Sverige, vilket också leder till stabilare elpriser.
  Att varje nation behöver ha egen produktionskapacitet för all elförbrukning är ett förlegat synsätt. Det räcker att det finns tillräckligt med kapacitet och el-överföring i den region som exempelvis Danmark ligger i.
  När det gäller elförbrukningens konsekvenser för CO2-utsläpp så innebär det enligt Energiföretagen Sverige att elbilar i Sverige i närtid släpper ut nästan lika mycket CO2 i Nordeuropa som en bensinbil och för serverhallar är utsläppen i Nordeuropa ca hälften av vad utsläppen skulle varit om serverhallen byggdes i Tyskland. Så Energiföretagen Sveriges underlag visar att ökad elförbrukning i Sverige orsakar ökade CO2 utsläpp. Även här visas att nationsperspektivet är förlegat utan man måste dels titta på tidsperspektivet och den region man befinner sig i.

 4. Torbjörn Wahlborg skriver:

  Leif, jag förstår precis hur du resonerar. Men är det rimligt att svenska elkunder ska ta ansvar för hur el produceras på kontinenten? Svenska staten vill att vi ska köra elbil. Enligt ditt resonemang är ju detta en miljökatastrof…. Mängder av datacenters/serverhallar etableras i Norden bl a för att minska sitt co2 ” footprint”. Feltänk? Om jag köper vindkraftsel till mitt hus med direktverkande elradiatorer har det någon betydelse?
  Men som sagt, jag förstår hur du resonerar och du har naturligtvis rätt på sätt och vis….

 5. Leif Tollen skriver:

  Torbjörn. Den direktverkande elvärmen går på kolkraft. Ett kg CO2 per KWh. Den elen skulle annars exporteras och trycka bort kolkraft i andra länder.

 6. Sivert Göthlin skriver:

  Danmark har Europas högsta elpris för hushållen, ungefär 3 gånger högre än i Sverige. Ändå har man kanske den sämsta leveranssäkerheten när det gäller effekt.
  Detta beror på den våldsamma satsningen på förnybar el i form av vind och biobränsle.
  Elförbrukningen är som högst knappt 6 000 MW men bara 4 000 – 4 500 MW kan täckas med värmekraft/kraftvärme eldad med biobränsle eller fossila bränslen. Så var det denna vinter. Installerad vindkraft är över 5 000 MW men vid vindstilla blev den nära noll, under 30 MW i vinter. Vid svaga vindar är man därför helt beroende av stor import från grannländerna. Denna sker av säljarna på frivillig basis så hur säker är denna? Priset kan även skena till astronomiska värden.
  I mina ögon är Danmarks elförsörjning absolut inget föredöme.

  1. Julia Hegbom skriver:

   Håller med dig!

 7. Mikael Lundin skriver:

  Kraftvärme är bra då det ger hög nyttjandegrad av bränslet. Ändå har kraftvärmen emellanåt svårt att konkurrera i dagens kraftmarknad, med priser vi haft de senaste åren. För det är ju en sanning med modifikation att vi får ”elen på köpet”, det kostar ju trots allt mer att bygga ett kraftvärmeverk än en hetvattenpanna för enbart fjärrvärme. Om Danmark vore ett eget elsystem utan koppling till övriga Europa och Norden är jag inte säker på att kraftvärmen heller skulle vara konkurrenskraftig. Danmark har nämligen betydande mängder vindkraft idag och åtminstone så länge det blåser skulle det pressa ner elpriset i ett slutet elsystem utan kopplingar och exportmöjligheter. Och kraftvärmen överlever inte bara som ett sätt att hantera situationer med effektbrist. Visst är kraftvärme bra, men kraftsystem konsekvenser är ibland svåra att överblicka…

 8. Anders Kjellström Civ Ing Elkraft skriver:

  Inte många hus har i dag direktverkande el utan värmepumpar som börjar närma sig 4 i COP faktor. Med rätt utformning av distributionssystemet kommer vi snart upp till 6-7!

 9. Torbjörn Wahlborg skriver:

  Kraftvärmen har många positiva sidor som tex en hög utnyttjandegrad av bränslet. Nu är det ju ändå så att i just Danmark så är det fossila bränslen som i stor utsträckning eldas i kraftvärmeverken vilket innebär stora utsläpp av växthusgasen koldioxid……
  När vi i Sverige värmer våra hus med direktverkande el eller värmepumpar så genereras ju inga koldioxidutsläpp eftersom elproduktionen är koldioxidfri!

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet