• Vattenfalls analys: Vattenkraftens produktion minskar med 13 TWh

  Vattenfalls analys: Vattenkraftens produktion minskar med 13 TWh0

  Hur förslagen i Vattenverksamhetsutredningen kommer att påverka vattenkraftens produktion är omdiskuterat. Nu ger Vattenfall sitt svar. Bolaget har gått igenom alla Sveriges vattenkraftverk med en kapacitet på minst 10 MW.
  – Om åtgärderna som presenteras i utredningen skulle genomföras på samtliga analyserade kraftverk reduceras vattenkraftsproduktionen med 20 procent, det motsvarar 13 TWh, säger Claes Hedenström, policyansvarig för vattenkraft på Vattenfall.

  Läs mer...
 • Välkommet om Älvräddarna vill bidra till vårt uthålliga energisystem

  Välkommet om Älvräddarna vill bidra till vårt uthålliga energisystem1

  Det behövs en modern miljölagstiftning genom vilken landets domstolar i enskilda ärenden tillåts fatta beslut som tar lika stor hänsyn till vattenkraftens positiva värden på övergripande nivå som dess eventuell negativa inverkan lokalt. …

  Läs mer...
 • Fortums inställning om Untra-domen märklig

  Fortums inställning om Untra-domen märklig0

  Fortum ondgör sig över domen från mark- och miljööverdomstolen förUntra kraftverk. Det är en märklig inställning. Vad vill Fortum egentligen? Ska vi skrota skyddet för Nationalälvarna, för det är ju samma lagstiftning?…

  Läs mer...
 • Unik omprövning – ett föredöme och en variant

  Unik omprövning – ett föredöme och en variant3

  Mark- och miljödomstolen fastställde nyligen ökad minimitappning i Bulsjöån i en omprövningsansökan. Det unika i detta fall är att det var verksamhetsägaren själv som lämnade in ansökan. Oss veterligen har det aldrig hänt tidigare.…

  Läs mer...
 • Statkraft och Ljunganfiskarna i gemensamt projekt

  Statkraft och Ljunganfiskarna i gemensamt projekt0

  Statkraft har precis sjösatt ett samarbetsprojekt för att avgöra hur vattnet ska regleras vid Viforsens kraftverk. För att nå dit sätter sig kraftbolaget sida vid sida med bland andra den lokala opinionsgruppen Ljunganfiskarna.
  – Det unika i projektet är att vi samarbetar på det här sättet, säger Angela Odelberg, miljösamordnare på Statkraft.…

  Läs mer...
 • Christofer Fjellner (M): Inget annat EU-land gör som Sverige

  Christofer Fjellner (M): Inget annat EU-land gör som Sverige2

  Efter att vattenverksamhetsutredningen lade sitt delbetänkande i höstas har en debatt om vattenkraftens framtid startat. Den moderate europaparlamentarikern Christofer Fjellner är kritisk mot delbetänkandet och ser ett hot mot den svenska vattenkraften.…

  Läs mer...