• Skatten begränsar investeringar

  Skatten begränsar investeringar1

  En statlig utredning har sett över principerna för hur taxeringsvärdena för vattenkraft fastställs men föreslagna justeringar räcker inte…

  Läs mer...
 • Tre älvar med 41 procents potential

  Tre älvar med 41 procents potential2

  Fortum har i en studie analyserat möjligheterna till effekthöjning i sin vattenkraftsproduktion i Ljusnan, Dalälven och Klarälven. Potentialen är 41 procents effektökning, berättar Jens Bjöörn…

  Läs mer...
 • TEMASIDA OM VATTENKRAFTEN

  TEMASIDA OM VATTENKRAFTEN0

  Vattenkraftens roll i kraftsystemet är oumbärlig. Det är den som ska balansera den högre andelen väderberoende kraft i systemet. Frågan är hur vi hanterar vattenkraften i den här omställningen, det har varit ett väl belyst ämne på Second Opinion och nu samlar vi de senaste artiklarna här på vår temasida om vattenkraften.…

  Läs mer...
 • Beviset på att det går – 2010 byggdes ett helt nytt vattenkraftverk

  Beviset på att det går – 2010 byggdes ett helt nytt vattenkraftverk0

  Stocke är en plats där det tidigare inte har funnits något vattenkraftverk men där man byggt ett helt nytt 2010. Det är i dessa sammanhang lite av ett ”solskensprojekt” som kommit till stånd. Men varför är det inte möjligt att genomföra liknande projekt i dag? Vi behöver ju mer, inte mindre förnybar el. Projektet är principiellt intressant med tanke på framtiden för den småskaliga vattenkraften.…

  Läs mer...
 • Vattenkraftens årsreglering har en kapacitet på 34 TWh

  Vattenkraftens årsreglering har en kapacitet på 34 TWh1

  I jakten på effekt när den väderberoende kraften ökar blir vattenkraftens flexibilitet allt viktigare. Årsregleringen är avgörande för lagringen och ger förutsättningar för att kunna reglera vattenkraften på kort tid.
  – Om man inte hade sparat vatten från vårfloden genom årsregleringen skulle det bli tomt i tanken en bit in i vintern och möjligheterna till att gasa skulle minska eller kanske utebli, säger Jonas Bengtsson, vd för Vattenregleringsföretagen. …

  Läs mer...
 • Inblandade aktörer borde ta fram och enas om miljömål för vattenkraften

  Inblandade aktörer borde ta fram och enas om miljömål för vattenkraften0

  Under de senaste två åren har vi följt debatten i Sverige om vattenkraft. I denna debatt har vattenkraftens nytta ofta ställts mot dess inverkan på den biologiska mångfalden. En väg framåt, som vi ser det, är att elproducenter tillsammans med staten, forskare och fritidsfiskare tar fram och enas kring övergripande miljömål. …

  Läs mer...
 • Realistiskt att tro på effekthöjning i vattenkraften

  Realistiskt att tro på effekthöjning i vattenkraften0

  Under hösten har flera branschinitiativ tagits för att visa på vattenkraftens potential. Frågan är om det är realistiskt att förvänta sig ett ökat effektuttag, när frågan historiskt sett snarast har handlat om att vattenkraften borde minska produktionen.
  – Jag tycker att det är realistiskt, men det krävs krafttag från politiker och myndigheter för att få till det juridiska ramverket och ekonomin, säger Pernilla Winnhed, vd för Svensk Energi.…

  Läs mer...
 • Öka vattenkraftsproduktionen i Sverige

  Öka vattenkraftsproduktionen i Sverige2

  Hushåll och företag ska kunna räkna med en trygg tillgång till el. Historiskt har Sverige haft en trygg elförsörjning till rimliga priser och med en låg miljöpåverkan. Idag klarar Sverige behoven av både energi och effekt, däremot finns det stora utmaningar på sikt.…

  Läs mer...
 • Miljöanpassningar av vattenkraften ger jobb i glesbygd

  Miljöanpassningar av vattenkraften ger jobb i glesbygd1

  Ofta anförs kostnaderna för miljöanpassningar i vattenkraften som ett hot mot jobb i glesbygd, då enskilda småskaliga vattenkraftägare tvingas lägga ner sin verksamhet.

  Men vår studie ”Rikedomar runt rinnande vatten” visar att de investeringar som krävs i själva verket är en stor vinst för samhället i form av fler arbetstillfällen i glesbygd, bättre lokal ekonomi samt ökade exportintäkter.Men vår studie ”Rikedomar runt rinnande vatten” visar att de investeringar som krävs i själva verket är en stor vinst för samhället i form av fler arbetstillfällen i glesbygd, bättre lokal ekonomi samt ökade exportintäkter.…

  Läs mer...