• Miljöanpassningar av vattenkraften ger jobb i glesbygd

  Miljöanpassningar av vattenkraften ger jobb i glesbygd1

  Ofta anförs kostnaderna för miljöanpassningar i vattenkraften som ett hot mot jobb i glesbygd, då enskilda småskaliga vattenkraftägare tvingas lägga ner sin verksamhet.

  Men vår studie ”Rikedomar runt rinnande vatten” visar att de investeringar som krävs i själva verket är en stor vinst för samhället i form av fler arbetstillfällen i glesbygd, bättre lokal ekonomi samt ökade exportintäkter.Men vår studie ”Rikedomar runt rinnande vatten” visar att de investeringar som krävs i själva verket är en stor vinst för samhället i form av fler arbetstillfällen i glesbygd, bättre lokal ekonomi samt ökade exportintäkter.…

  Läs mer...
 • Ekologisk kompensation kan ge möjligheter för vattenkraften

  Ekologisk kompensation kan ge möjligheter för vattenkraften0

  Vattenkraftens påverkan på biologisk mångfald försöker man oftast hantera och kompensera direkt i anslutning till kraftverket – men det finns andra sätt. Metoden ekologisk kompensation kan innebära att man ersätter förlusten av biologisk mångfald någon annanstans än vid kraftanläggningen.

  Det berättar Anders Enetjärn, konsult och specialist på ekologisk kompensation.…

  Läs mer...
 • Professor: Vattenkraftsbranschen i framkant på att möta klimatförändringar

  Professor: Vattenkraftsbranschen i framkant på att möta klimatförändringar0

  Hur anpassar man byggnadskonstruktioner för att de ska klara av klimatförändringarna? Vattenkraftsbranschen vet och sätter standarden.
  – Vattenkraftsbranschen ligger i framkant, sade Sten Bergström under ett seminarium om dammsäkerhet i går.…

  Läs mer...
 • Vattenkraften hotar landsbygdsutveckling

  Vattenkraften hotar landsbygdsutveckling2

  Riksdagsledamoten Annika Qarlsson (C) skriver på Second Opinion att länsstyrelsen genom sitt tillsynsarbete agerar mot en utveckling av både småskalig vattenkraft och arbetstillfällen på landsbygden. Sportfiskarna vill hävda det motsatta – vattenkraften hotar landsbygdsutveckling.…

  Läs mer...
 • Den småskaliga vattenkraften är hotad

  Den småskaliga vattenkraften är hotad10

  Att regeringens förlängda arm agerar mot en utveckling av både småskalig vattenkraft och arbetstillfällen på landsbygden är allvarligt. Direktiven från regeringen måste vara tydliga på denna punkt. Regeringen via sina länsstyrelser bör göra halt i nu pågående processer tills utredningen om den småskaliga vattenkraften blir klar och beslut om den tas.…

  Läs mer...
 • Åtgärdstakten för att lösa problemet med vandringshinder måste öka

  Åtgärdstakten för att lösa problemet med vandringshinder måste öka0

  Per Nordlund på Statkraft har blivit intervjuad av Second Opinion och en del bra saker framträder, medan mycket fortfarande handlar om att försvara givna och förlegade positioner.…

  Läs mer...
 • Miljöjurist: Helhetssyn för prövningar av vattenkraften saknas

  Miljöjurist: Helhetssyn för prövningar av vattenkraften saknas0

  Miljöjuristen Arvid Sundelin är kritisk till hur de regler, lagar och direktiv som styr vattenförvaltningen tillämpas. Alldeles för mycket avgörs i de enskilda tillståndsprövningarna.
  – I dag sätts målen vid varje enskild prövning och man tar inte hänsyn till helhetsbilden. Det innebär att ingen hänsyn tas till påverkan på energisystemet och den totala miljönyttan, säger han.…

  Läs mer...
 • Statkraft: ”Osäkerhet om vattenkraften riskerar investeringar”

  Statkraft: ”Osäkerhet om vattenkraften riskerar investeringar”0

  Vattenverksamhetsutredningen. Konflikter mellan natur- och kulturmiljö. Fastighetsskatten. Per Nordlund, chef för Statkrafts vattenkraft i Sverige, ger en rad exempel på att vattenkraften har motvind – när det borde vara precis tvärtom. Vattenkraftens alla positiva egenskaper är skäl för att politiken i stället måste värna kraftslaget, menar han.…

  Läs mer...
 • Vattenkraftschef: Omprövning av pumpkraftverk ger bara vinnare

  Vattenkraftschef: Omprövning av pumpkraftverk ger bara vinnare4

  Bättre biologisk mångfald och ökat effektuttag. Det menar Fortum kan bli resultatet om bolaget får vattendomen ändrad och tillåts pumpa mer vatten än i dag i Kymmen sjön i Värmland.

  Fortum inleder nu en förstudie där de hoppas kunna få dem som bor i området och myndigheter att se vinsten för alla inblandade.…

  Läs mer...