• Realistiskt att tro på effekthöjning i vattenkraften

  Realistiskt att tro på effekthöjning i vattenkraften0

  Under hösten har flera branschinitiativ tagits för att visa på vattenkraftens potential. Frågan är om det är realistiskt att förvänta sig ett ökat effektuttag, när frågan historiskt sett snarast har handlat om att vattenkraften borde minska produktionen.
  – Jag tycker att det är realistiskt, men det krävs krafttag från politiker och myndigheter för att få till det juridiska ramverket och ekonomin, säger Pernilla Winnhed, vd för Svensk Energi.…

  Läs mer...
 • Öka vattenkraftsproduktionen i Sverige

  Öka vattenkraftsproduktionen i Sverige2

  Hushåll och företag ska kunna räkna med en trygg tillgång till el. Historiskt har Sverige haft en trygg elförsörjning till rimliga priser och med en låg miljöpåverkan. Idag klarar Sverige behoven av både energi och effekt, däremot finns det stora utmaningar på sikt.…

  Läs mer...
 • Miljöanpassningar av vattenkraften ger jobb i glesbygd

  Miljöanpassningar av vattenkraften ger jobb i glesbygd1

  Ofta anförs kostnaderna för miljöanpassningar i vattenkraften som ett hot mot jobb i glesbygd, då enskilda småskaliga vattenkraftägare tvingas lägga ner sin verksamhet.

  Men vår studie ”Rikedomar runt rinnande vatten” visar att de investeringar som krävs i själva verket är en stor vinst för samhället i form av fler arbetstillfällen i glesbygd, bättre lokal ekonomi samt ökade exportintäkter.Men vår studie ”Rikedomar runt rinnande vatten” visar att de investeringar som krävs i själva verket är en stor vinst för samhället i form av fler arbetstillfällen i glesbygd, bättre lokal ekonomi samt ökade exportintäkter.…

  Läs mer...
 • Den småskaliga vattenkraften är hotad

  Den småskaliga vattenkraften är hotad10

  Att regeringens förlängda arm agerar mot en utveckling av både småskalig vattenkraft och arbetstillfällen på landsbygden är allvarligt. Direktiven från regeringen måste vara tydliga på denna punkt. Regeringen via sina länsstyrelser bör göra halt i nu pågående processer tills utredningen om den småskaliga vattenkraften blir klar och beslut om den tas.…

  Läs mer...
 • Åtgärdstakten för att lösa problemet med vandringshinder måste öka

  Åtgärdstakten för att lösa problemet med vandringshinder måste öka0

  Per Nordlund på Statkraft har blivit intervjuad av Second Opinion och en del bra saker framträder, medan mycket fortfarande handlar om att försvara givna och förlegade positioner.…

  Läs mer...
 • Miljöjurist: Helhetssyn för prövningar av vattenkraften saknas

  Miljöjurist: Helhetssyn för prövningar av vattenkraften saknas0

  Miljöjuristen Arvid Sundelin är kritisk till hur de regler, lagar och direktiv som styr vattenförvaltningen tillämpas. Alldeles för mycket avgörs i de enskilda tillståndsprövningarna.
  – I dag sätts målen vid varje enskild prövning och man tar inte hänsyn till helhetsbilden. Det innebär att ingen hänsyn tas till påverkan på energisystemet och den totala miljönyttan, säger han.…

  Läs mer...