• Statkraft: ”Osäkerhet om vattenkraften riskerar investeringar”

  Statkraft: ”Osäkerhet om vattenkraften riskerar investeringar”0

  Vattenverksamhetsutredningen. Konflikter mellan natur- och kulturmiljö. Fastighetsskatten. Per Nordlund, chef för Statkrafts vattenkraft i Sverige, ger en rad exempel på att vattenkraften har motvind – när det borde vara precis tvärtom. Vattenkraftens alla positiva egenskaper är skäl för att politiken i stället måste värna kraftslaget, menar han.…

  Läs mer...
 • Vattenkraftschef: Omprövning av pumpkraftverk ger bara vinnare

  Vattenkraftschef: Omprövning av pumpkraftverk ger bara vinnare4

  Bättre biologisk mångfald och ökat effektuttag. Det menar Fortum kan bli resultatet om bolaget får vattendomen ändrad och tillåts pumpa mer vatten än i dag i Kymmen sjön i Värmland.

  Fortum inleder nu en förstudie där de hoppas kunna få dem som bor i området och myndigheter att se vinsten för alla inblandade.…

  Läs mer...
 • Vindkraftens reglerbehov kräver nya domar för vattenkraften

  Vindkraftens reglerbehov kräver nya domar för vattenkraften2

  Den fortsatta utbyggnaden av vindkraften kräver en markant ökning av kraftsystemets reglerresurser, om gällande planerings- och avkastningsmål för vindkraftsproduktionen skall uppnås.

  I dagsläget är vattenkraften den enda tillgängliga och kostnadseffektiva reglerresursen i det svenska kraftsystemet. …

  Läs mer...
 • Generaldirektörer presenterar strategi för vattenkraften

  Generaldirektörer presenterar strategi för vattenkraften1

  Generaldirektörerna för Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten:”Enligt våra beräkningar leder den föreslagna strategin till bra miljöstatus i de flesta av Sveriges vattendrag och en hållbar produktion av vattenkraft genom väl utvalda och rätt avvägda insatser”.…

  Läs mer...
 • Konsekvensanalys saknas i utredning om vattenkraft

  Konsekvensanalys saknas i utredning om vattenkraft1

  Vattenkraften. Politikerna måste begära underlag för konsekvenserna av idéerna i Vattenverksamhetsutredningen innan de tar ställning till förslagen, menar Vattenfalls Claes Hedenström.…

  Läs mer...
 • Brevens Bruks vd: ”Domen är ett dråpslag”

  Brevens Bruks vd: ”Domen är ett dråpslag”2

  Efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen har Brevens Bruk fått så långtgående och kostnadskrävande krav på sig att de kommer att tvingas upphöra med verksamheten och riva ut sina vattenkraftsanläggningar. Om inte Högsta domstolen tar upp fallet och ändrar domen är det ett faktum – men konsekvenserna kommer att bli större än så, tror Brevens Bruks vd Sten Geijer.

  – Sannolikt kommer vi att få se fler som sätts i samma situation och måste riva ut, säger han.…

  Läs mer...
 • E.ON:s miljöchef: Samverkan är nyckeln för bättre miljö vid vattenkraftverk

  E.ON:s miljöchef: Samverkan är nyckeln för bättre miljö vid vattenkraftverk1

  Hur arbetar kraftbolagen med att förbättra miljön runt vattenkraftverken? E.ON vattenkrafts miljöchef Johan Tielman berättar om deras egna initiativ och hur de arbetar med dessa.
  – Vi vill visa att vi är ansvarstagande utan att myndigheter ska behöva piska på oss, säger han…

  Läs mer...
 • Vindkraftssamordnare kritisk: ”Miljöbalken kantrar”

  Vindkraftssamordnare kritisk: ”Miljöbalken kantrar”6

  Vindkraftssamordnaren Lars Thomsson är kritisk till hur tolkningen av miljöbalken hindrar utbyggnaden av vindkraft och begränsar vattenkraftens reglerförmåga. Effekten blir att åtgärder för ett bättre klimat på ett orimligt sätt får stå tillbaka för lokal miljöhänsyn, menar han.
  – Det måste ju alltid vara lite sans och balans i all lagtolkning, men den balansen finns inte i miljöbalken just nu, det kantrar, säger han.…

  Läs mer...
 • Vattenfall vill visa på alternativa miljöåtgärder

  Vattenfall vill visa på alternativa miljöåtgärder0

  – Vattendirektivet är bra och nödvändigt. Det är viktigt för att garantera bra vattenkvalitet i Europa. Men inför den svenska tolkningen av direktivet så saknar jag en diskussion om vattenkraftens roll och betydelse som förnybar energikälla både i det samlade energisystemet och som nationell tillgång för Sverige.

  Det säger Richard Holmgren, miljöchef på Vattenfall Vattenkraft, och vill visa på alternativa miljöåtgärder som inte påverkar upprätthållandet av vattenkraftsproduktionen.…

  Läs mer...