• Brevens Bruks vd: ”Domen är ett dråpslag”

  Brevens Bruks vd: ”Domen är ett dråpslag”2

  Efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen har Brevens Bruk fått så långtgående och kostnadskrävande krav på sig att de kommer att tvingas upphöra med verksamheten och riva ut sina vattenkraftsanläggningar. Om inte Högsta domstolen tar upp fallet och ändrar domen är det ett faktum – men konsekvenserna kommer att bli större än så, tror Brevens Bruks vd Sten Geijer.

  – Sannolikt kommer vi att få se fler som sätts i samma situation och måste riva ut, säger han.…

  Läs mer...
 • E.ON:s miljöchef: Samverkan är nyckeln för bättre miljö vid vattenkraftverk

  E.ON:s miljöchef: Samverkan är nyckeln för bättre miljö vid vattenkraftverk1

  Hur arbetar kraftbolagen med att förbättra miljön runt vattenkraftverken? E.ON vattenkrafts miljöchef Johan Tielman berättar om deras egna initiativ och hur de arbetar med dessa.
  – Vi vill visa att vi är ansvarstagande utan att myndigheter ska behöva piska på oss, säger han…

  Läs mer...
 • Vindkraftssamordnare kritisk: ”Miljöbalken kantrar”

  Vindkraftssamordnare kritisk: ”Miljöbalken kantrar”6

  Vindkraftssamordnaren Lars Thomsson är kritisk till hur tolkningen av miljöbalken hindrar utbyggnaden av vindkraft och begränsar vattenkraftens reglerförmåga. Effekten blir att åtgärder för ett bättre klimat på ett orimligt sätt får stå tillbaka för lokal miljöhänsyn, menar han.
  – Det måste ju alltid vara lite sans och balans i all lagtolkning, men den balansen finns inte i miljöbalken just nu, det kantrar, säger han.…

  Läs mer...
 • Vattenfall vill visa på alternativa miljöåtgärder

  Vattenfall vill visa på alternativa miljöåtgärder0

  – Vattendirektivet är bra och nödvändigt. Det är viktigt för att garantera bra vattenkvalitet i Europa. Men inför den svenska tolkningen av direktivet så saknar jag en diskussion om vattenkraftens roll och betydelse som förnybar energikälla både i det samlade energisystemet och som nationell tillgång för Sverige.

  Det säger Richard Holmgren, miljöchef på Vattenfall Vattenkraft, och vill visa på alternativa miljöåtgärder som inte påverkar upprätthållandet av vattenkraftsproduktionen.…

  Läs mer...
 • Vattenfalls analys: Vattenkraftens produktion minskar med 13 TWh

  Vattenfalls analys: Vattenkraftens produktion minskar med 13 TWh0

  Hur förslagen i Vattenverksamhetsutredningen kommer att påverka vattenkraftens produktion är omdiskuterat. Nu ger Vattenfall sitt svar. Bolaget har gått igenom alla Sveriges vattenkraftverk med en kapacitet på minst 10 MW.
  – Om åtgärderna som presenteras i utredningen skulle genomföras på samtliga analyserade kraftverk reduceras vattenkraftsproduktionen med 20 procent, det motsvarar 13 TWh, säger Claes Hedenström, policyansvarig för vattenkraft på Vattenfall.

  Läs mer...
 • Välkommet om Älvräddarna vill bidra till vårt uthålliga energisystem

  Välkommet om Älvräddarna vill bidra till vårt uthålliga energisystem1

  Det behövs en modern miljölagstiftning genom vilken landets domstolar i enskilda ärenden tillåts fatta beslut som tar lika stor hänsyn till vattenkraftens positiva värden på övergripande nivå som dess eventuell negativa inverkan lokalt. …

  Läs mer...