Enklare miljöprövning välkommet förslag

Enklare miljöprövning välkommet förslag

De långa tillståndsprocesserna är ett av de största hindren för att Sverige ska kunna gå mot ett mer förnybart och modernt elsystem. Fortum uppskattar därför att miljö- och jordbruksutskottet nu belyser de utmaningar som finns på detta område och hoppas på en så bred överenskommelse som möjligt över partilinjerna. Det skriver Toni Kekkinen, vd för Fortum Sveriges vattenkraftverksamhet.

Vattenkraften spelar en allt viktigare roll i den pågående energiomställningen. Eftersom energislag som vind- och solkraft är väderberoende, fungerar vattenkraften som ett gigantiskt batteri som träder in när solen inte skiner eller vinden inte blåser. Vattenkraftens roll som reglerkraft är med andra ord en nödvändig förutsättning för att kunna öka elproduktionen från andra förnybara källor.

Energibranschen och politikerna är överens om att elproduktionen från sol och vind kommer att öka. Och i takt med detta spelar vattenkraften en allt viktigare roll.

Utmaningen som vi elproducenter står inför – och som hindrar denna omställning – är dock ofta långa och komplicerade tillståndsförfaranden som tar orimligt lång tid. Oftast flera år. Det bidrar även till att samhällskostnaderna för omställningen blir onödigt höga.

För att ens kunna bibehålla dagens vattenkraftproduktion behövs regelbundna underhålls- och säkerhetsarbeten av existerande anläggningar. Det kan handla om byte av turbiner, installation av nya skyddsgaller eller säkerställa att kraftverken kan stå emot översvämningar. Också dessa insatser kräver många gånger separata tillstånd och domstolsprövningar.

Därtill skulle produktionen i många av våra vattenkraftverk kunna utvecklas och utökas utan någon som helst inverkan på den lokala närmiljön. Det kan till exempel handla om att förbättra flexibilitet i hur enskilda kraftverk körs över enskilda dygn, vilket skulle innebära mycket bättre möjligheter att parera produktionsvariation från sol och vind. I samtliga dessa fall ställs vi vattenkraftsproducenterna dock inför tillståndsprocesser som tar flera år.

Därför välkomnar nu Fortum miljö- och jordbruksutskottets förslag som presenterades den 18 maj. I detta uttrycker utskottet en önskan om att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna kring miljötillstånd.

För det kan inte, som idag, vara rimligt att en tillståndsprocess kan ta tio år eller mer. Vid Untraverket i Tierp, ett kraftverk som genererar el motsvarande vad en stad av Gävles storlek använder, ansökte Fortum redan år 2007 om tillstånd att modernisera anläggningen. Först i februari i år beviljade Mark- och miljödomstolen i Nacka tillstånd att ersätta tre av de gamla turbinerna och utföra de dammsäkerhetshöjande åtgärder som Fortum föreslagit. Nu återstår att se om processen kommer att gå vidare till Mark- och Miljööverdomstolen eller om domen vinner laga kraft..

Fortum uppskattar att miljö- och jordbruksutskottet nu belyser de utmaningar som finns på detta område och vi hoppas på en så bred överenskommelse som möjligt över partilinjerna. Dels för att möjliggöra en effektiv omställning till mer el från sol och vind, men också för att Sverige ska kunna behålla den internationella ledartröjan på miljöområdet. Vattenkraften har varit en direkt förutsättning för att hålla nere Sveriges utsläpp av koldioxid och kommer även i framtiden att spela en avgörande roll för att minska vårt lands klimatutsläpp.

Fotnot: Planerad dag för debatt och beslut i riksdagen är onsdagen den 31 maj.

Bild: Untraverket i Dalälven

Av Toni Kekkinen
vd Fortum Hydro
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet