• Skatten begränsar investeringar

  Skatten begränsar investeringar1

  En statlig utredning har sett över principerna för hur taxeringsvärdena för vattenkraft fastställs men föreslagna justeringar räcker inte…

  Läs mer...
 • Tre älvar med 41 procents potential

  Tre älvar med 41 procents potential2

  Fortum har i en studie analyserat möjligheterna till effekthöjning i sin vattenkraftsproduktion i Ljusnan, Dalälven och Klarälven. Potentialen är 41 procents effektökning, berättar Jens Bjöörn…

  Läs mer...
 • TEMASIDA OM VATTENKRAFTEN

  TEMASIDA OM VATTENKRAFTEN0

  Vattenkraftens roll i kraftsystemet är oumbärlig. Det är den som ska balansera den högre andelen väderberoende kraft i systemet. Frågan är hur vi hanterar vattenkraften i den här omställningen, det har varit ett väl belyst ämne på Second Opinion och nu samlar vi de senaste artiklarna här på vår temasida om vattenkraften.…

  Läs mer...
 • Beviset på att det går – 2010 byggdes ett helt nytt vattenkraftverk

  Beviset på att det går – 2010 byggdes ett helt nytt vattenkraftverk0

  Stocke är en plats där det tidigare inte har funnits något vattenkraftverk men där man byggt ett helt nytt 2010. Det är i dessa sammanhang lite av ett ”solskensprojekt” som kommit till stånd. Men varför är det inte möjligt att genomföra liknande projekt i dag? Vi behöver ju mer, inte mindre förnybar el. Projektet är principiellt intressant med tanke på framtiden för den småskaliga vattenkraften.…

  Läs mer...
 • Vattenkraftens årsreglering har en kapacitet på 34 TWh

  Vattenkraftens årsreglering har en kapacitet på 34 TWh0

  I jakten på effekt när den väderberoende kraften ökar blir vattenkraftens flexibilitet allt viktigare. Årsregleringen är avgörande för lagringen och ger förutsättningar för att kunna reglera vattenkraften på kort tid.
  – Om man inte hade sparat vatten från vårfloden genom årsregleringen skulle det bli tomt i tanken en bit in i vintern och möjligheterna till att gasa skulle minska eller kanske utebli, säger Jonas Bengtsson, vd för Vattenregleringsföretagen. …

  Läs mer...
 • Inblandade aktörer borde ta fram och enas om miljömål för vattenkraften

  Inblandade aktörer borde ta fram och enas om miljömål för vattenkraften0

  Under de senaste två åren har vi följt debatten i Sverige om vattenkraft. I denna debatt har vattenkraftens nytta ofta ställts mot dess inverkan på den biologiska mångfalden. En väg framåt, som vi ser det, är att elproducenter tillsammans med staten, forskare och fritidsfiskare tar fram och enas kring övergripande miljömål. …

  Läs mer...