”Rädda den akut hotade ålen”

”Rädda den akut hotade ålen”

Ålproblematiken är komplex, konstaterar de ledande ålforskarna nu i massmedia. Men för oss dödliga är sambandet solklart: om man helt stänger ålens vandringsvägar så blir det ingen ål.  Det är sant att ålens livscykel är komplicerad, men nu gäller det att vi räddar den akut hotade ålen!

Den europeiska ålen föds i Sargassohavet och tillbringar större delen av sitt 25-åriga liv i Europas sötvatten. Ålbarnens uppväxtområden i Sverige är stängda av över 10 000 dammar. Ålbarnen kämpar mot tyngdlagen och föråldrade svenska lagar när de skall klättra uppför lodräta betongdammar. Hindren är oöverstigliga och ålen är nu akut hotad för att den inte kommer fram till vattendragen i det moderna Sverige av år 2018.

Myndigheternas ”lösning” för att inte våra sjöar skulle vara tomma på ål blev att importera ålbarn från England och sätta ut i våra sjöar. Fiskeriverket skrev på sin hemsida 2008-09-02, vilket citeras:
”I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet. Det är alltså tillåtet att fiska ål uppströms de vandringshinder som anges.
Bakgrunden … är att Fiskeriverket gjort bedömningen att ål i stort sett inte kan ta sig ner levande till kusten i dessa områden, pga. av alla de vandringshinder som finns på dess väg ner”
.

Ålarna klarar alltså enligt myndigheterna inte att passera kraftverken levande. Fiskeriverket skrev därmed under dödsdomen för alla ålbarn och alla ålhonor. Det är ganska magstarkt att först utestänga alla ålbarn från sitt uppväxtområde, därefter medvetet acceptera att alla utvandrande ålhonor dör. Sedan skyller man ålens försvinnande på klimat, föroreningar och fiske! Och påstår att vi saknar kunskap om varför bara några få procent av ålarna finns kvar! Svaret fanns redan för tio år sedan på Fiskeriverkets egen hemsida!

Ålen är nu 2017 akut hotad som art. (Critically Endangered, IUCN). En strimma av ljus i ålamörkret finns vid Hertings kraftstation i Ätran vid Falkenberg. Där har kommunen tillämpat bästa möjliga teknik och producerar miljövänlig el. Ålbarnen kan här vandra fritt till sina sjöar där de kan växa upp. När de vuxit 10–15 år till färdiga ålhonor kan de vandra tillbaka till havet förbi Hertings kraftverk. Ett fisksäkert galler ger fri passage för både ålar och laxar! Lösningen och tekniken finns i dag men används tyvärr inte vid 99% av svenska kraftverk! Trots att tekniken dessutom ger ett bättre energiutnyttjande!

Enskilda avlopp är ingen skitsak och enskilda kan tvingas lägga över hundratusen kronor på att rena vattnet för fisken och miljön. Då är det väl rimligt att kraftbolagen tvingas frångå 1918 års vattenlag och tar sin del av miljöansvaret och tillser att ålen kan passera kraftverkens dammar och turbiner? Annars blir vi generationen som, trots att vi är upplysta, utrotade ålen genom att stänga ute ålbarnen och låta de sista ålhonorna skaka galler vid våra omoderna kraftverk! Välj fri väg för ålen!

Ingemar Alenäs, ekologikonsult
Christer Borg, generalsekreterare Älvräddarnas Samorganisation

Bild: Christer Borg

1 Kommentar
Av Christer Borg
Sakkunnig vattenkraft
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Per Ribbing skriver:

    Bra att du kan välja att stödja och tala för Bra Miljöval El, Christer. Bra Miljöval El fixar vandringsvägar och skyddar orörda vatten från att exploateras. Om du bryr dig om detta så talar du väl om Bra Miljöval El.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet