Föreskrifterna styr utfallet av nationella planen

Föreskrifterna styr utfallet av nationella planen

Energiföretagen Sverige påpekar i en slutreplik att alla åsikter och intressen som vägts samman har lett fram till en lagstiftning, som förutom att alla vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkor, också gör gällande att berörda myndigheter fullt ut ska utnyttja det utrymme för undantag och lägre ställda krav som EU-rätten medger.

Mats Svensson lägger i sin replik stort fokus på Nationell plan för moderna miljövillkor (NAP) som Havs- och vattenmyndigheten ska överlämna till regeringen den 1 okt. Nationella planen är inte en föreskrift utan ska vara vägledande för vattenmyndigheterna och om den har vi skrivit i ett tidigare inlägg.

Bild: Pernilla Winnhed, vd och Jan Olof Sundby, jurist, Energiföretagen Sverige.

Den debattartikel som Mats Svensson nu replikerar på syftar dock på föreskrifterna HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten och HVMFS 2017:20 om kartläggning och analys av ytvatten. Båda har varit på remiss under sommaren. Föreskrifter är i allmänhet bindande och dessa två föreskrifter utgör en viktig del av de materiella regler som ska tillämpas i NAP och som därmed får stor betydelse för utfallet av den.

Mats Svensson skriver att det inte finns en, utan många uppfattningar om hur vattendirektivet ska tolkas och hur avvägningar mellan olika samhällsintressen ska göras. Detta är en självklar del i varje omställningsprocess. Men den omfattande samrådsprocess som har varit, där alla åsikter och intressen har förts fram och vägts samman, har lett fram till en lagstiftning som förutom att alla vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkor också gör gällande att berörda myndigheter fullt ut ska utnyttja det utrymme för undantag och lägre ställda krav som EU-rätten medger. Det är i detta avseende Energiföretagen menar att Havs- och vattenmyndighetens förslag till reviderade föreskrifter brister.

Det handlar om formuleringar och definitioner av centrala begrepp som är mer långtgående eller ges en annan betydelse än vad som anges i ramdirektivet för vatten. Det handlar om att föreskrifterna genom sin utformning leder till ett alltför stort nyttjande av expertbedömningar. Det handlar om bedömningsgrunder som i många fall är felaktiga eller saknar vetenskapligt stöd. Sammantaget leder allt detta till föreskrifter som inte ligger i linje med lagstiftningens intentioner och den politiska viljan beträffande möjligheten att peka ut vattenförekomster som kraftigt modifierade eller att använda undantag. Läs gärna hela vårt remissvar.

Vi vill återigen framhålla att Energiföretagen står bakom både ramdirektivet för vatten och den nya svenska lagstiftningen. Vi hyser stor respekt för de olika åsikter som finns och de olika intressen som ska samsas i och omkring våra vatten. Energiföretagen har satt stort värde på det goda samverkansklimat som varit under förarbetena till den nya lagstiftningen och arbetet med den Nationella planen, och vi står redo att bistå myndigheterna på alla sätt vi kan för att underlätta de omfattande processer vi har framför oss, så att vi når de mål som riksdag och regering har beslutat. Vi ser fram emot fortsatt dialog och samverkan med Havs och vattenmyndigheten längs vägen.

Pernilla Winnhed, vd och Jan Olof Sundby, jurist, Energiföretagen Sverige

Av Pernilla Winnhed
vd Energiföretagen Sverige
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet