Omprövning av vattenkraft: replik från Havs- och vattenmyndigheten

Omprövning av vattenkraft: replik från Havs- och vattenmyndigheten

Svensk lag och EU-direktiv är utgångspunkt för förslaget till nationell plan för omprövning av svensk vattenkraft. Det skriver Mats Svensson, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, i en replik till Energiföretagens Pernilla Winnhed och Jan Olof Sundby.

Bild: Mats Svensson, Havs- och vattenmyndigheten. Foto: Natalie Greppi.

Sverige ska genomföra vattendirektivet och målet är att till år 2040 uppnå 100 procent förnybar elproduktion. Nu lämnar Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät, ett gemensamt förslag på nationell plan för att förse vattenkraften med moderna miljövillkor till regeringen. För oss myndigheter är det givet att stå bakom svensk lagstiftning och att förslaget utgår från svensk lag och EU- direktiv.

Läs inlägget av Pernilla Winnhed och Jan Olof Sundby.

Förslaget innebär en plan som ska samordna och vägleda inför omprövningarna så att resultatet av omprövningarna leder till största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. I förslaget betonar också vi vattenkraftens unika ställning och dess betydelse för ett fortsatt hållbart energisystem.

Flera aktörer, flera perspektiv
Det finns inte en debatt om hur Sverige ska genomföra vattendirektivet och ska nå förnybar elproduktion, det finns flera. Andra aktörer har andra tolkningar. Andra aktörer har andra perspektiv, till exempel anser en annan typ av organisation att det tas för stor hänsyn till just den aspekt av uppdraget Energiföretagen Sverige hänvisar till, den om undantag och att lägre ställda krav ska utnyttjas där det går. Flera perspektiv beaktas i planen.

Havs- och vattenmyndigheten har varit aktiva i de EU- gemensamma diskussionerna om hur vattendirektivet ska tolkas. För att inte ge något land inom EU konkurrensfördelar bör utövandet av direktivet vara så likartat som möjligt. Vår vägledning utgår därför från dessa diskussioner.

Vägledning är inte beslutande
Föreskrifter är en viktig del i processen och dessa anpassas så att de stämmer överens med nya förordningar om moderna miljövillkor. Ett faktum i debatten är att föreskrifter och vägledning inte är beslutande

Bredd av åsikter
Många viktiga delar i planen har tillkommit i dialog i en öppen samrådsprocess. Vi har träffat olika aktörer runt om i Sverige och gemensamt för dessa möten är att de flesta aktörer vill att vi myndigheter ska göra mer för just deras intresse, ofta med ändamålet om mer kunskap och vägledning. Vi uppskattar alla inkomna synpunkter, dessa har vi tagit hänsyn till slutliga förslaget. Vi hoppas att förslaget ska bidra till att förenkla processens helhet och med en god vägledning, dock inte som beslutande men alltid med svensk lag som utgångspunkt.

1 Kommentar
Av Mats Svensson
avdelningschef Havs- och vattenförvaltningen, Havs- och vattenmyndigheten.
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Jan-Åke Jacobson och Thomas Sandberg skriver:

    En hållbar nationell plan byggs inte på uppifrånperspektivet utan från det lokala och regionala perspektivet, vilket tydligt framgår av EU-direktiv. Där har andra EU-länder kommit längre i betydelsen av lokal och regional effektiv tillgång på vattenkraftsel för hanteringen av den nya diversifierade elproduktionen från sol och vind, än vad HaV torgför. Det framgår också av rapporter att andra EU-länder har helt andra nivåer på KMV-klassningar, än vad svenska myndigheter presterat med tanke på konkurrensfördelar. Det är knappast svår logik, om en vattenförekomst är modifierad till den grad att den måste åtgärdas, att sätta KMV-klassning. Den logiken vill Hav runda för att styra mot mer åtgärder än vad EU-direktiv kräver.
    Det är också viktigt att HaV håller sig inom de ramar, om vad som ska avsättas till åtgärder i kombination med politikens tydlighet i förarbetena till nu gällande lagstiftning, att den storskaliga och småskaliga vattenkraftens potential till effektivisering ska tas tillvara.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet