• Energin och de verkliga klimathoten27

  Lars Bern skriver om den nya “gröna andligheten” som vill att vi skall sluta använda alla former av koncentrerad lagrad energi som kol, olja, gas och kärnbränsle.…

  Läs mer...
 • Industrins minskade elanvändning löste behovet av effekt i måndags4

  I måndags användes Sveriges effektreserv för första gången den här säsongen. Men i stället för att i huvudsak reservkraftverken startades fick industrier som förbundit sig att minska sin elanvändning agera – och det löste situationen. Det är så här effektreserven ska utvecklas: mer av effektreducerande och mindre av reservproduktion.…

  Läs mer...
 • Naturgasen minskar USA:s koldioxidutsläpp1

  USA:s presidentval går in i sitt avgörande. Energifrågan är en del av debatten där en aspekt är att USA:s utvinning av naturgas har ökat påtagligt de senaste åren och med det har priset sjunkit drastiskt. Det har bidragit till att USA faktiskt har minskat sina kodioxidutsläpp: minus 8 procent det första kvartalet. Klimatfrågan är dock inte en del av presidentvalsdebatten.…

  Läs mer...
 • 1

  I ett avsnitt av barnprogrammet Miljöhjältarna ges en skev bild av el.

  Second Opinion Energi tog kontakt med redaktionen för att få veta hur de har resonerat när programmet gjordes.…

  Läs mer...
 • ”Vi får inte den kompensation vi behöver”1

  Växjö Energi tillhör dem som inte blir kompenserade fullt ut med den nya elnätsregleringen. Risken är nu att de måste skjuta viktiga investeringar på framtiden.
  – Vi får en regleringsmodell där vi inte får den kompensation vi behöver, det gör det inte enklare att få ihop kalkylen, säger bolagets vd Ann-Mari Ståhlberg.…

  Läs mer...
 • Odenberg tror att mer konsumentmakt höjer förtroendet för elmarknaden13

  Mikael Odenberg är som generaldirektör för Svenska Kraftnät en av dem som stått mitt i den mediala hårdblåsten. För Second Opinion Energi berättar han hur han ser på mediernas bevakning av elmarknaden.
  – Det är bara att konstatera att när det blir höga priser blir det en grej i medierna, men när det är låga priser fungerar det inte på samma sätt, säger han.…

  Läs mer...