• Missad men inte förlorad biogaschans1

    För att biogasmarknaden ska kunna fortsätta utvecklas måste regeringen ge marknaden rätt signaler. Det missade man i sin budgetproposition. Det skriver Energigas Sveriges vd, Anders Mathiasson.…

    Läs mer...
  • Politiken avgör biogasutvecklingen1

    Öresundsverket har under sina dryga två år i drift minskat koldioxidutsläppen genom att tränga undan kraftverk med mer utsläpp i närområdet. Och det finns en stor potential att minska utsläppen ännu mer, inte minst genom att elda med biogas. Men biogasutvecklingen bromsas av den otydliga politiken och efter 2013 finns det ingen politisk riktning, menar E.ON:s Anders Olsson.…

    Läs mer...