”Negativt för fjärrvärme vid nybyggnation”

”Negativt för fjärrvärme vid nybyggnation”

”Det finns frågor som är logiska i EU-perspektiv – men inte logiska för oss på hemmaplan i ett mindre bolag”. Det säger Lena af Geijerstam Unger, sedan ett halvår ny vd i Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) och en tämligen ny bekantskap i energibranschen. Men hon har en bred bakgrund från flera tunga områden som energibranschen har att hantera.

Beslut kopplat till energipolitik får stor påverkan på våra förutsättningar. Det är viktigt att energibranschen är på plats och effektiv i sitt lobbyarbete centralt och på EU-nivå, säger Lena af Geijerstam Unger:

– Här väger enskilda mindre energiföretag som vi ganska lätt. Vi drar dock lokalt vårt strå till stacken genom att ta emot både kommun- och riksdagspolitiker och uppdatera dem i våra problemställningar och de möjligheter vi ser. Till exempel inväntar vi nu besked om hur torven kommer att beaktas utifrån perspektivet klimatneutral fjärrvärme.

– Byggreglerna är en annan viktig fråga för fjärrvärmen. Nu gällande regelverk gör inte skillnad på tillförd energi, där en kWh från spillvärme likställs med producerad energi. Detta påverkar förutsättningarna negativt för fjärrvärme som alternativ vid nybyggnation.

– Här är den centrala rösten synnerligen viktig. EU-initiativ och EU-politiken utgår från europeiska förhållanden, som inte alltid är ideala för oss mindre företag. Vi måste vara duktiga på att omsätta centrala politiska beslut till våra förhållanden. Det är en nödvändighet i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Lena af Geijerstam Unger är civilingenjör utbildad i Luleå. Innan Lena blev vd på HEMAB jobbade hon på Mondi i Väja och har även varit på Länsstyrelsen i Västernorrland och jobbat med tillstånd och tillsyn. Hon satt bland annat i miljöprövningsdelegationen. Flertalet av de verksamheter HEMAB hanterar utgör områden som hon är utbildad inom och har stort engagemang i. I hennes tidigare roll inom massa- och pappersindustrin var energifrågorna centrala:

– På HEMAB jobbar vi med återvinning, vatten och avlopp samt hela energifältet. Inför de utmaningar vi alla står inför i dagens samhälle försöker vi aktivt bidra också med lösningar. För mig var det som att komma hem och en förmån att få hantera hela spektrat av frågor knutet till de viktiga samhällsfrågorna.

Lena formligen sprudlar av entusiasm och glädje över den utmaning som vd-posten i HEMAB innebär.

– Hela energibranschen går mot hållbar energi för alla alltid, vilket är branschföreningens vision. HEMAB jobbar intensivt med hållbarhetsaspekterna – ekonomiskt, socialt och miljömässigt – för att se hur vi kan ta hållbarheten ännu längre. Vi vill vara modiga, kreativa och nytänkande samt självklart affärsmässiga.

Utöver en väl fungerande fjärrvärmeverksamhet satsar HEMAB på återvinningen. Som första aktör i Norrland valde HEMAB ett insamlingssystem för hushållsavfall i flerfackskärl. Systemet fungerar väl och studier visar att härnösandsborna är duktiga att sortera. Matavfallets potential nyttjas genom torrötning och uppgradering av biogasen till fordonsgas som försörjer både Härnösand och delar av Sundsvall.

– Det är tätt med laddstolpar för elfordon i Härnösand. Den lokala politiska inriktningen är ambitiös och vi kommer i slutet av år 2018 att ligga i framkant och sannolikt ha den tätaste laddinfrastrukturen i hela landet. Och när HEMAB satsar, vill andra aktörer inte vara sämre. Det smittar av sig – till nytta och glädje för kunderna. Vi ska göra kloka investeringar och bidra med samhällsnytta.

HEMAB:s vision är att bidra med innovativ samhällsnytta för ett attraktivt och hållbart Härnösand. Låga priser och ändå god ekonomi. Lena af Geijerstam Unger känner stolthet över att få leda HEMAB vidare mot nya utmaningar. Just nu planerar HEMAB att återuppta egen elförsäljning.

Av Kalle Karlsson
Skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet