• Föreskrifterna styr utfallet av nationella planen

    Föreskrifterna styr utfallet av nationella planen0

    Energiföretagen Sverige påpekar i en slutreplik att alla åsikter och intressen som vägts samman har lett fram till en lagstiftning som gör gällande att berörda myndigheter fullt ut ska utnyttja det utrymme för undantag och lägre ställda krav som EU-rätten medger.…

    Läs mer...