• 4 röster om energikommissionens direktiv

  4 röster om energikommissionens direktiv1

  I dag presenterade energiministern Ibrahim Baylan (S) energikommissionen.

  Mikael Odenberg (Svenska kraftnät), Yvonne Fredriksson (konsult och före detta gd för Energimarknadsinspektionen), Birgitta Resvik (Fortum) och Niclas Damsgaard (Sweco) kommenterar innehållet.…

  Läs mer...
 • Låt inte energikommissionen bli en elkommission

  Låt inte energikommissionen bli en elkommission0

  Regeringen ska inom kort tillsätta en energikommission. Detta är ett utmärkt initiativ för att kunna ta ett samlat grepp om de utmaningar som finns när det gäller de framtida ramvillkoren för en trygg och effektiv energiförsörjning. Men för att nå kostnadseffektiva miljö- och klimatsmarta lösningar och säkerställa industrins behov av konkurrenskraftiga villkor får energikommissionens uppdrag inte bara begränsas till handla om elektricitet.

  Läs mer...
 • Dåliga förutsättningar för kommissionen att skapa långsiktig hållbar politik

  Dåliga förutsättningar för kommissionen att skapa långsiktig hållbar politik14

  Förutsättningarna för att energikommissionen ska komma fram till en långsiktig hållbar politik är tyvärr små. En framkomlig väg till någon form av överenskommelse kan vara att MP blir tvungna att acceptera en långsammare avveckling av kärnkraften och kanske till och med några nya reaktorer.

  Tyvärr kommer en sådan eftergift för de gröna att kräva en ännu större utbyggnad av vindkraften.…

  Läs mer...