• Var finns solidariteten i svensk energipolitik?

  Var finns solidariteten i svensk energipolitik?0

  Vid humana katastrofer finns en internationell samsyn att varje land skickar bistånd i olika form efter förmåga. Att ett enskilt land skulle agera på ett sätt som försämrar andra länders förmåga att stötta den drabbade skulle ses som ett kutymbrott av sällan skådat slag.

  En sådan liknelse är inte alltför avlägsen att ta till rörande Sveriges energipolitiska beslut kopplade till det globala klimathotet.…

  Läs mer...
 • Varför är industrins röst så tyst i energidebatten?

  Varför är industrins röst så tyst i energidebatten?2

  På 1970- och 1980-talen var industrins röst stark i energidebatten – i dag är industrin nästan frånvarande.…

  Läs mer...
 • EU:s energiunion sätter gränser för energikommissionen

  EU:s energiunion sätter gränser för energikommissionen0

  Energikommissionen har ett fått utmanande uppdrag, att skapa ett långsiktigt hållbart energisystem för Sverige baserat på bred politisk enighet. Detta är en utmaning i sig.

  Men Energikommissionens uppgift är mer komplex än så; det är inte bara svenska förhållanden som berörs, också EU:s energipolitik och ambitioner måste tas i beaktande, inte minst det senaste utspelet från EU att skapa en europeisk Energiunion.…

  Läs mer...
 • 4 röster om energikommissionens direktiv

  4 röster om energikommissionens direktiv1

  I dag presenterade energiministern Ibrahim Baylan (S) energikommissionen.

  Mikael Odenberg (Svenska kraftnät), Yvonne Fredriksson (konsult och före detta gd för Energimarknadsinspektionen), Birgitta Resvik (Fortum) och Niclas Damsgaard (Sweco) kommenterar innehållet.…

  Läs mer...
 • Låt inte energikommissionen bli en elkommission

  Låt inte energikommissionen bli en elkommission0

  Regeringen ska inom kort tillsätta en energikommission. Detta är ett utmärkt initiativ för att kunna ta ett samlat grepp om de utmaningar som finns när det gäller de framtida ramvillkoren för en trygg och effektiv energiförsörjning. Men för att nå kostnadseffektiva miljö- och klimatsmarta lösningar och säkerställa industrins behov av konkurrenskraftiga villkor får energikommissionens uppdrag inte bara begränsas till handla om elektricitet.

  Läs mer...
 • Dåliga förutsättningar för kommissionen att skapa långsiktig hållbar politik

  Dåliga förutsättningar för kommissionen att skapa långsiktig hållbar politik14

  Förutsättningarna för att energikommissionen ska komma fram till en långsiktig hållbar politik är tyvärr små. En framkomlig väg till någon form av överenskommelse kan vara att MP blir tvungna att acceptera en långsammare avveckling av kärnkraften och kanske till och med några nya reaktorer.

  Tyvärr kommer en sådan eftergift för de gröna att kräva en ännu större utbyggnad av vindkraften.…

  Läs mer...