• Slutreplik: Motverka klimatförändringarna, inte investeringsklimatet

  Slutreplik: Motverka klimatförändringarna, inte investeringsklimatet3

  Mikael Odenberg påstår att vår artikel innehåller sakfel när det i själva verket handlar om att vi har olika syn på hur skatter och avgifter ska sättas och på vad som menas med subventioner. Vindkraftbranschen vill inte ha ökade subventioner, vi vill slippa bli pålagda ytterligare oförutsedda, orimliga och omotiverade kostnader.…

  Läs mer...
 • Viktiga förslag från miljömyndighetsutredningen som regeringen bör ta till vara

  Viktiga förslag från miljömyndighetsutredningen som regeringen bör ta till vara0

  Utredningen, som kom strax före påsk, konstaterar bland annat att regeringens styrning av myndigheterna i miljöpolitiken är vag och att tillstånds- och tillsynsprocesser är ineffektiva och brister i enhetlighet mellan regioner. Det är en bild som Svensk Energi delar. Flera av utredningens förslag för att komma till rätta med detta är mycket intressanta.

  Svensk Energi beklagar därför miljöministerns avvisande uttalande i samband med att utredningen överlämnades.…

  Läs mer...
 • 4 röster om energikommissionens direktiv

  4 röster om energikommissionens direktiv1

  I dag presenterade energiministern Ibrahim Baylan (S) energikommissionen.

  Mikael Odenberg (Svenska kraftnät), Yvonne Fredriksson (konsult och före detta gd för Energimarknadsinspektionen), Birgitta Resvik (Fortum) och Niclas Damsgaard (Sweco) kommenterar innehållet.…

  Läs mer...
 • Låt inte energikommissionen bli en elkommission

  Låt inte energikommissionen bli en elkommission0

  Regeringen ska inom kort tillsätta en energikommission. Detta är ett utmärkt initiativ för att kunna ta ett samlat grepp om de utmaningar som finns när det gäller de framtida ramvillkoren för en trygg och effektiv energiförsörjning. Men för att nå kostnadseffektiva miljö- och klimatsmarta lösningar och säkerställa industrins behov av konkurrenskraftiga villkor får energikommissionens uppdrag inte bara begränsas till handla om elektricitet.

  Läs mer...
 • Dåliga förutsättningar för kommissionen att skapa långsiktig hållbar politik

  Dåliga förutsättningar för kommissionen att skapa långsiktig hållbar politik14

  Förutsättningarna för att energikommissionen ska komma fram till en långsiktig hållbar politik är tyvärr små. En framkomlig väg till någon form av överenskommelse kan vara att MP blir tvungna att acceptera en långsammare avveckling av kärnkraften och kanske till och med några nya reaktorer.

  Tyvärr kommer en sådan eftergift för de gröna att kräva en ännu större utbyggnad av vindkraften.…

  Läs mer...
 • Magnus Hall: Viktigt att ge marknaden en långsiktig inriktning i god tid

  Magnus Hall: Viktigt att ge marknaden en långsiktig inriktning i god tid2

  Vattenfalls vd Magnus Hall ser positivt på en energikommission och understryker att det är viktigt att kommissionen ger marknaden en långsiktig inriktning i god tid för att undvika en forcerad omställning på kort tid som blir kostsam.…

  Läs mer...