• Viktiga förslag från miljömyndighetsutredningen som regeringen bör ta till vara

  Viktiga förslag från miljömyndighetsutredningen som regeringen bör ta till vara0

  Utredningen, som kom strax före påsk, konstaterar bland annat att regeringens styrning av myndigheterna i miljöpolitiken är vag och att tillstånds- och tillsynsprocesser är ineffektiva och brister i enhetlighet mellan regioner. Det är en bild som Svensk Energi delar. Flera av utredningens förslag för att komma till rätta med detta är mycket intressanta.

  Svensk Energi beklagar därför miljöministerns avvisande uttalande i samband med att utredningen överlämnades.…

  Läs mer...
 • 4 röster om energikommissionens direktiv

  4 röster om energikommissionens direktiv1

  I dag presenterade energiministern Ibrahim Baylan (S) energikommissionen.

  Mikael Odenberg (Svenska kraftnät), Yvonne Fredriksson (konsult och före detta gd för Energimarknadsinspektionen), Birgitta Resvik (Fortum) och Niclas Damsgaard (Sweco) kommenterar innehållet.…

  Läs mer...
 • Låt inte energikommissionen bli en elkommission

  Låt inte energikommissionen bli en elkommission0

  Regeringen ska inom kort tillsätta en energikommission. Detta är ett utmärkt initiativ för att kunna ta ett samlat grepp om de utmaningar som finns när det gäller de framtida ramvillkoren för en trygg och effektiv energiförsörjning. Men för att nå kostnadseffektiva miljö- och klimatsmarta lösningar och säkerställa industrins behov av konkurrenskraftiga villkor får energikommissionens uppdrag inte bara begränsas till handla om elektricitet.

  Läs mer...