• Energikommissionens sammansättning och arbetssätt ger anledning till oro

  Energikommissionens sammansättning och arbetssätt ger anledning till oro0

  Frånvaron av utomparlamentarisk representation i regeringens energikommission är anmärkningsvärd. Frågan om landets framtida energiförsörjning har förvandlats till en rent politisk fråga. Alla politiska partier är representerade. Jämställdheten är tillgodosedd med fem kvinnor och sex män i kommissionen. En folkomröstning i miniatyr?

  Hur säkerställs att relevanta tekniska och ekonomiska frågeställningar tillgodoses? Det behövs gedigna kunskaper. Det räcker inte med studieresor, ”fördjupningsseminarier”, ungdomsdebatter och ”energisamtal”. Det finns anledning till oro.…

  Läs mer...
 • SKGS: “Vi vill inte vara stötdämpare i elsystemet”

  SKGS: “Vi vill inte vara stötdämpare i elsystemet”1

  SKGS energidirektör Anna Holmberg är positiv till att energikommissionen är i gång. Men hon är kritisk till att regeringen samtidigt bedriver politik som påverkar elmarknaden i grunden och stör kommissionens arbete. Höjningen av effektskatten är ett exempel och den höga fastighetsskatten på vattenkraft ett annat. Hon är orolig för att vi kommer att få situationer med effektbrist och då befarar hon att storanvändarna får ta den största smällen.
  – Vi vill inte vara stötdämpare i elsystemet, säger hon.…

  Läs mer...
 • Avveckla den politiska inblandningen i Vattenfall

  Avveckla den politiska inblandningen i Vattenfall0

  Miljöpartiet fattade beslut på sin kongress i våras att Vattenfall ska behålla sina brunkolstillgångar i Tyskland men arbeta för att dessa ska läggas i träda. Det är ett historiskt beslut som innebär att Sverige ska driva extraterritoriell energipolitik. Tänk om någon utomlands skulle ha samma politiska ambitioner med svensk energiproduktion?…

  Läs mer...
 • Frågetecken för om energikommissionen kommer att ägna sig åt skatter

  Frågetecken för om energikommissionen kommer att ägna sig åt skatter0

  I direktiven nämns inte uttryckligen uppdraget att se över energiskatterna. Huruvida dessa blir föremål för kommissionens arbete blir upp till de politiska ledamöterna att avgöra.
  – Självklart måste vi kunna diskutera skatter, säger Lars Hjälmered (M).…

  Läs mer...
 • Birger Lahti (V) kritisk mot långa tillståndsprocesser: “Något är fel”

  Birger Lahti (V) kritisk mot långa tillståndsprocesser: “Något är fel”4

  Birger Lahti är Vänsterpartiets energipolitiska talesperson. Han tycker att det är “jättekorkat” att bygga ny kärnkraft i Sverige, vill se en rejäl satsning på havsbaserad vindkraft genom att erbjuda producenterna ett fast pris och är kritisk mot de långa tillståndsprocesserna:

  – Det är klart att alla ska få göra sin röst hörd, men när det tar tio år är något fel.…

  Läs mer...
 • Var finns solidariteten i svensk energipolitik?

  Var finns solidariteten i svensk energipolitik?0

  Vid humana katastrofer finns en internationell samsyn att varje land skickar bistånd i olika form efter förmåga. Att ett enskilt land skulle agera på ett sätt som försämrar andra länders förmåga att stötta den drabbade skulle ses som ett kutymbrott av sällan skådat slag.

  En sådan liknelse är inte alltför avlägsen att ta till rörande Sveriges energipolitiska beslut kopplade till det globala klimathotet.…

  Läs mer...