• Norska elbilar minskar importmöjligheter

  Norska elbilar minskar importmöjligheter1

  Stora förhoppningar finns att vattenkraften i Norge ska balansera den väderberoende elproduktionen i Sverige. Men det stora antalet elbilar i Norge riskerar att minska möjligheten till import till Sverige vid kritiska lägen, skriver Kenneth Ahlström.…

  Läs mer...
 • Brådskar med uppgradering av elsystemet

  Brådskar med uppgradering av elsystemet7

  Det traditionella sättet att planera elnäten är baserat på tesen att ”det tar tid att bygga och vi investerar på 40 – 60 års sikt”. Det tidsperspektivet fungerar inte längre, skriver Magnus Olofsson.…

  Läs mer...
 • Elsystemets puls under press

  Elsystemets puls under press4

  Kraftnätets frekvens glider ofta över på rött. Dagens oberäkneliga systembalans behöver buffertzoner där störningar kan bromsas. – Utmaningen blir att säkra reservkapacitet i förväg när frivilliga bud inte räcker till, säger Anna Jäderström på Svenska kraftnät.…

  Läs mer...