• Ökad elanvändning kan ge effektivare energiförbrukning

    Ökad elanvändning kan ge effektivare energiförbrukning0

    Att använda energi och att använda el är inte samma sak. Trots detta kan medierna ha svårt att hålla isär begreppen och bidrar till att sprida myten om att minskad elanvändning automatiskt är bra för att spara energi.

    Second Opinion Energi avslöjar myter om energimarknaden som förstärks och sprids genom medierna.

    Läs mer...