• Kraftsystemet kräver förändrade driftrutiner

  Kraftsystemet kräver förändrade driftrutiner0

  Den europeiska elförsörjningen ställs nu om till att i en större omfattning baseras på förnybara energikällor. Denna omläggning av produktionsapparaten medför förändrade krav planering och operativ drift av kraftsystemet.…

  Läs mer...
 • Utmanande energiuppdrag för Jorma Ollila

  Utmanande energiuppdrag för Jorma Ollila0

  Kommer förre Nokiachefen Jorma Ollila att hitta nyckeln till ett mer integrerat nordiskt energisystem? Eller är det en “mission impossible”?…

  Läs mer...
 • Vattenkraft förbättrar vindkraftens lönsamhet

  Vattenkraft förbättrar vindkraftens lönsamhet4

  Att göra en bra vindkraftsinvestering handlar inte bara om att se till dess kostnader – lika viktigt är att se till hur mycket man kan få betalt för elen.

  Det visar energiekonomen Lion Hirth i en ny studie om hur vindkraftens lönsamhet minskar i takt med att vindkraftens andel ökar och hur vattenkraften faktiskt kan förbättra vindkraftens ekonomiska förutsättningar.

  Läs mer...
 • Fysiken ger ramarna: Effekt och balansrisk måste lyftas

  Fysiken ger ramarna: Effekt och balansrisk måste lyftas2

  Debatten om elsystemet har styrts av energimål – i all välmening – men målen kan bara nås inom de ramar fysiken ställer upp. Därför bör begrepp som effekt, effektbalans och risk lyftas.…

  Läs mer...
 • 23 november var marginalerna små i elsystemet

  23 november var marginalerna små i elsystemet4

  Väderberoende kraft som inte går att planera ersätter kraft som går att planera. Det är ett känt faktum, men frågan är vad det innebär i praktiken för framtidens elsystem.
  – Det är en väldigt stor omställning. Det finns lösningar, men det kommer att krävas stora åtgärder, säger Ulf Moberg, teknisk direktör på Svenska kraftnät.
  Han berättar att den 23 november i år blev ett kritiskt dygn med avställd kärnkraft, lite vind och kallare än vad prognosen visade. Dygnet blev en försmak på vad som väntar.…

  Läs mer...
 • Varför är det så tyst ifrån kommunerna om elcertifikatsystemet?

  Varför är det så tyst ifrån kommunerna om elcertifikatsystemet?9

  Det är nu hög tid för kommunerna att ljudligt protestera mot energiministerns, av Miljöpartiets fundamentalister starkt påverkade planer på, att subventionera fram en ökad vindelsproduktion under ett växande elöverskott, en mardröm för kommunernas egna energibolag.…

  Läs mer...
 • Solförmörkelsen utmaning för Europas elsystem

  Solförmörkelsen utmaning för Europas elsystem6

  Om tio dagar blir det solförmörkelse i Europa, det kommer att innebära en utmaning för det europeiska elsystemet.

  – Om den 20 mars blir en dag med klart väder så motsvarar förändringen i kontinentala Europas elproduktion som följd av solförmörkelsen mer än hela Sveriges totala elproduktion. Om man inte vidtar planerade åtgärder kan det i slutändan leda till systemkollaps, säger Erik Ek, driftchef på Svenska kraftnät.…

  Läs mer...
 • Ingen naturlag att elanvändningen alltid kommer att öka

  Ingen naturlag att elanvändningen alltid kommer att öka2

  Det är hög tid för beslutfattare inom energiområdet att börja tänka i banor av att det inte finns någon naturlag som säger att elanvändningen alltid ökar. De kanske till och med förmår sig att tänka, det hittills helt otänkbara, att elanvändningen kan sjunka i framtiden. …

  Läs mer...
 • Grundfrågan: Ska alla ha el varje sekund årets alla timmar i Sverige?

  Grundfrågan: Ska alla ha el varje sekund årets alla timmar i Sverige?4

  Diskussionen om det svenska elsystemet måste utgå från ett konkret mål. Att föra en diskussion om för- och nackdelar med olika kraftslag är fruktlöst utan att sätta ramar för vad ett system ska klara av.

  Därför menar Svensk Energi att debatten om framtida svensk el måste utgå från en definition av önskad leveranssäkerhet. Med ett tydligt mål kan konkreta åtgärder identifieras.…

  Läs mer...