• Finland på väg köra om Sverige på havet

  Finland på väg köra om Sverige på havet0

  Finland tar allt mer över initiativet i fråga om havsvindkraften. Det senaste är att den finländska systemoperatören Fingrid ger sitt officiella stöd till två stora havsvindkraftsparker som OX2 planerar i Bottenviken. Som möjlig byggstart anges 2026.…

  Läs mer...
 • Nya elflöden när Olkiluoto 3 kör i gång

  Nya elflöden när Olkiluoto 3 kör i gång4

  När den finländska kärnreaktorn Olkiluoto 3 nu snart börjar leverera el, förändras elflödena också i det svenska elnätet. Elen kommer oftare än förr att röra sig östvästligt i elnätet. Och instängningseffekten för elen i norra Sverige ökar ytterligare.…

  Läs mer...
 • ”Vårt öde nu också i grannländernas händer”

  ”Vårt öde nu också i grannländernas händer”9

  I vilken mån Finland lyckas i sin elförsörjning är i hög grad avhängigt av vad som görs och inte görs i grannländerna, skriver Fingrids vd Jukka Ruusunen: ”Mörka moln tornar nu upp sig, då Sverige begränsar elöverföringen i sina nät allt mer.”…

  Läs mer...