Misstag eller sabotage bakom Nord Pool-debaclet?

Misstag eller sabotage bakom Nord Pool-debaclet?

Nord Pools auktionsplattform innehåller ett verktyg för att granska rimligheten i budgivningen, men varken budgivaren eller Nord Pool reagerade inför det extrema bud som häromdagen skakade om det nordiska elsystemet. Nord Pools vd utlovar skärpning från elbörsens sida.
Oklart är ännu hur ett så extremt bud kunde läggas. I Finland, där Black Friday skulle ha kunnat bli Blackout Friday, ställs frågan om händelsen verkligen berodde på mänskliga misstag eller om det var fråga om sabotage.

De första reaktionerna när siffrorna på Nord Pools dagen före-handel presenterades den 23 november hade ibland en skämtsam ton. Nu minsann skulle kunder med börskopplade elpriser kunna göra affärer. Under tio timmar dagen därefter, kl. 14-24, skulle elpriset i Finland ligga på minus 500 euro/MWh (ca 5,75 svenska kronor/kWh). Även med den finländska energiskatten, elöverföringsavgiften och momsen lagd på priset skulle vinsten för elanvändaren bli betydande, och alltså öka i direkt relation till elanvändningen.

Problemet var bara att nästan inget av den el som sålts av det norska (USA-ägda) elhandelsbolaget Kinect Energy verkligen fanns. Bolaget hade bjudit ut 5 787 MW el till Finland under dygnets alla timmar, motsvarande hälften av all el som Finland behövde. Med andra ord måste denna mängd el till allra största delen skaffas någon annanstans ifrån. Plus all extra el som minuspriset nu kunde tänkas trigga de finländska elanvändarna att förbruka.

Fingrids vd Jukka Ruusunen vädjade i medierna till återhållsamhet hos elkunderna för att inte riskera att elsystemet skulle bryta ihop. Samtidigt sonderade både Fingrid och Svenska kraftnät i vilken mån aktörerna på intradags- och reglerkraftsmarknaderna skulle kunna leverera den el som saknades. Båda systemoperatörerna förberedde sig för att själva delta i handeln.

En fördel var att mycket av den nödvändiga elen de facto producerades i Finland (om än som följd av Nord Poolauktionen skulle skickas på export mot Sverige) och att grannländerna kunde hitta el andra vägar. Intradagshandeln i Finland den 24 november kom att slå alla rekord, 110 GWh, tio gånger mer än det vanliga. I slutändan landade intradagspriserna för de kritiska timmarna på måttliga 70-100 euro/MWh. Systempriset i Nord Pools dagen före-handel bedöms som följd av auktionsmissen ha reducerats med 15-20 euro/MWh.

Av intresse är att många inte följde Jukka Ruusunens uppmaning. Elanvändningen i Finland steg efter kl. 14 omkring 1 000 MW över prognos. Många passade på att bada bastu, ladda elbilar, tvätta kläder, diska, med mera. En intervjuad eltekniker rapporterade att inom hans område gick 120 säkringar under dygnet, mot normalt 1-3.

Kanske ska Finland tacka sin lyckliga stjärna för att bara omkring 20 procent av elkunderna har elavtal kopplade till börspriset. Fyra av fem elkunder hade alltså inget att tjäna på minuspriserna.

I efterdiskussionen har en återkommande fråga varit hur detta debacle i börshandeln var möjligt, bland annat med hänvisning till att Nord Pools auktionsplattform innehåller ett verktyg för rimlighetskontroll av buden. Verktyget (reasonability check) beskrivs av Nord Pool så här (notera att Nord Pool modifierat sin beskrivning av verktyget den 27 november, alltså efter incidenten). Som illustrationen nedan visar får bud en gulmarkering om de signifikant avviker från tidigare bud från samma elhandlare.

I en intervju för Montel i går (30 november) bekräftar Nord Pools vd Tom Darell att systemet verkligen gett alarm om Kinect Energys bud. Man hade dock inte hanterat saken så som man borde ha gjort. Enligt Darell har Nord Pool redan förstärkt den manuella uppföljningen av avvikande bud och man förbereder en rutin där sådana bud ska granskas också i en andra omgång.

Nord Pool inskärper att ansvaret för att lämna korrekta bud ligger hos budgivaren och att även oavsiktliga fel och ignorans i enlighet med REMIT-regelverket kan komma att betraktas som marknadsmanipulation.

I en rundringning till några av elbörsens aktörer är dessa inte pigga på att med namns nämnande uttala sig om ansvarsfrågorna, men en kommentar är att en organisation som råkar ut för en miss som denna antingen blivit utsatt för något väldigt illvilligt eller har alldeles för dåliga kontrollsystem.

Som kontrast är Tor Reiler Lilleholt, elanalytiker på Volue, i en intervju för EnergiWatch öppet kritisk till att budet först gått genom Kinects system och sedan genom Nord Pools. Nord Pool borde ha insett att budet var orealistiskt, ha avlägsnat det och gjort en ny beräkning. Det handlade ju faktiskt om elpriser som skulle gälla först följande dygn.

Lilleholt nämner att konsekvenserna blev dramatiska för nästan alla som sålde el i Finland. I stället för en väntad intäkt ställdes de inför en betydande kostnad. Han tror att följden kan bli en rättssak både mot Kinect och Nordpool: ”Elsäljarna har vilseletts. De har inte begått något fel, men Nord Pool har tillåtit en aktör att handla på den dagliga börsen med stora konsekvenser och förluster för andra.”

Från Fingrids sida kontaktades Nord Pool genast efter att auktionsresultatet meddelats med begäran att budgivningen skulle göras om. En ordning för en sådan Second Auction finns beskriven av organisationen NEMO (Nominated Electricity Market Operators). Nord Pools svar var att detta inte tekniskt var möjligt, då budprocessen numera genomförs i samarbete med andra europeiska elbörser.

Är det möjligt att sabotera elbörshandeln? I Finland ställs frågan öppet, också på ledarsidorna (”Black Friday höll på att bli Blackout Friday”), om Kinects bud egentligen var ett sabotage iscensatt av den östra grannen. Spekulationerna göds av Kinects och Nord Pools ovilja att förklara vad som verkligen skedde vid budgivningen.

På organisationen för de finländska energiföretagen kommenterar Pekka Salomaa, som ansvarar för energimarknadsfrågorna, att Finland har en granne som är i färd med att föra krig i Ukraina. Med Finlands medlemskap i Nato har hybridpåverkan blivit ett stort tema i landet, inte minst efter de kapade gasrören i Östersjön och nu med den aktuella gränsstängningen mot Ryssland, som svar på att ett tusental migranter utan giltiga papper plötsligt kommit cyklande från rysk sida.

Samtidigt som Pekka Salomaa ser det som mest sannolikt att ett mänskligt misstag eller ett systemfel ligger bakom händelsen är hans kritik mot Nord Pool skarp. Tidigare fanns en praxis att man från elbörsens sida ringde upp en budgivare som uppenbart gjort ett misstag.

”Det fanns en annan smidighet förr. Nu med den europeiska integrationen, flera elbörser involverade och strikta tidtabeller verkar marginalerna ha förlorats. Om du ställer ut ett bud klockan 11.59, så återstår bara en minut tills auktionen ska vara avslutad. Det finns inte väldigt mycket tid att hantera misstag i det läget.”

”För integriteten och tilltron till elmarknaden och prisbildningen är det nu viktigt att den här händelsen utreds ärligt och snabbt och att eventuella luckor i systemet täpps till så fort som möjligt”, säger Pekka Salomaa. Liksom Jukka Ruusunen efterlyser han möjlighet till en andra auktion vid uppenbara oklarheter.

”Det här hör också ihop med frågan om försörjningssäkerhet. Och i botten ligger förtroendet för hela systemet. Om elpriset ena dagen blir 56 cent per kilowattimme och nästa dag minus 62 cent, kommer vanliga elkunder då att ha tillit till att prissättningen verkligen fungerar?”

”Jag är säker på att man talar om de här frågorna i många sammanhang just nu. Inte minst i Bryssel.”

Det finns parallella exempel. Ett sådant för några år sedan var handelsströmmar kring gas på kontinenten som inte följde de vanliga mönstren. Det skulle ha kunnat handla om ett test av systemet. Senare drog Ryssland i vart fall åt gaskranarna.

Mikael Toll, i dag senior rådgivare inom resilience på Ramboll, var tidigare ansvarig för trygg energiförsörjning på Energimyndigheten och satt även i Svenska kraftnäts elberedskapsråd. Han kommenterar den aktuella budmissen så här:

”För utomstående är det svårt att veta vad som är slarv, misstag, illvilja eller bristande systemuppbyggnad. Det allvarligaste är när effekten, som i det här fallet, blir systempåverkande. Därför är det väldigt viktigt att på djupet utvärdera och analysera vad som hänt, och vara öppen med lärdomar för att minska missuppfattningar och minimera framtida risker för påverkan.”

”En sådan här händelse blir extra allvarlig med tanke på att vi nu faktiskt lever i en gråzon. Krig pågår i vår närhet och Ryssland upplever sig vara i krig med ’väst’. Sverige och Norden utsätts för påverkan och samhällets motståndskraft testas på olika sätt.”

”Därför måste vi vara väldigt noggranna med att försöka upptäcka eventuella påverkansförsök och själva identifiera var vi har svaga punkter och sårbarheter. Och åtgärda dem innan de kan missbrukas för att skada oss och våra grannländer”, säger Mikael Toll.

***

Foto: Nordpool

1 Kommentar
Av Svenolof Karlsson
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. M skriver:

    Är väl bara att ha längre tid från sista bud till aktion där man kan dra tillbaka sitt bud, eller nordpool kan stoppa felaktiga bud. Ett par extra timmar kan väl knappat vara omöjligt att ha till det?

    Jag är mer oroligt över hur leverantörer kan påverka marknaden genom att sälja mindre än de kan producera. Eller kartellbildning. Borde grävas i vad som hände efter att politiken sa att priserna i norra Sverige skiljde så mycket och kort därefter höjdes de. Priser i norra förklaras med isläggning och vindkraft som inte blåser eller nu kärnkraftverk i Finland som stoppas. Men vi har lika mycket vattenkraft som tidigare och vi har fortfarande begränsningar i export från elområde 1. Får inte ihop ekvationen.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet