Storskalig elproduktion behöver nya områden

Storskalig elproduktion behöver nya områden

Energimyndigheten har uppdaterat gamla beslut om vilka områden i södra Sverige som kan vara av nationellt riksintresse för ny storskalig elproduktion. Östergötland åkte ut ur listan medan Västkusten, Malmö och Barsebäck kan fungera bra.

Energimyndigheten har sett närmare på den gamla myndigheten NUTEK:s urval av områden i södra Sverige som pekats ut som riksintresse för energiproduktion och gjort nya bedömningar av områdena.

Bild: Brofjorden i Lysekil med Preems raffinaderi och hamn är ett av åtta nationella områden med riksintresse för ny storskalig elproduktion. Foto: Preem

Tre av Östergötlands tidigare utpekade områden uppfyller inte längre kriterierna och tas bort från listan. Det gäller Brannäshalvön utanför Oxelösund samt Marviken och Bråvalla längre söderut vid Norrköping.

Istället tillkommer Malmö hamn och området runt Öresundsverket. Platsen är bra och fanns med i NUTEK:s inventering från 1994, men något beslut från den tiden har Energimyndigheten inte kunnat hitta. Nu är dock Skåne officiellt med på listan.

Nya förutsättningar
Energimyndigheten har inte luppgranskat hela Sverige på jakt efter nya områden för elproduktion. Det fanns dock ett behov av att rensa upp i NUTEK:s efterlämnade bedömningar som hade legat orörda i över tjugo år. 1998 blev NUTEK Energimyndigheten och sedan dess har flera anläggningsområden av nationellt riksintresse passerat bäst före-datum.

– Samhället runt har förändrats och därmed förutsättningarna för att bygga storskaliga energianläggningar, säger Maria Stenkvist, handläggare på Energimyndigheten.

På den uppdaterade listan finns nu åtta områden av nationellt riksintresse för svensk energiproduktion, inklusive dito distribution. Där finns Sternö-Stillerydhamnen söder om Karlshamn, industristaden Stenungssund norr om Göteborg och området runt Preems raffinaderi i bohuslänska Brofjorden i Lysekils kommun.

Ledningar ett riksintresse
De geografiska avgränsningarna är nu tydligare, bland annat har hamnarna tagits med i alla områden eftersom de utgör viktig infrastruktur. I Brofjorden ligger Sveriges största oljehamn, totalt sett landets näst största.

– NUTEK bedömde närheten till hamn som viktig och det kriteriet har vi inte tagit bort. säger Maria Stenkvist.

I de nya besluten har Energimyndigheten även pekat ut anslutningsledningarna från riksintresseområdet till stamnätet som riksintresse för energidistribution. Detta eftersom anslutningsledningarna gör det möjligt att nyttja anläggningarna i området. Som av en händelse kom myndighetens pressmeddelande dagen innan regeringens eget meddelande att IEA rekommenderar Sveriges regering att ”följa upp och analysera vad målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 får för effekter på elsystemet”.

Trångt om platsen
Energimyndighetens syfte med att uppgradera bedömningarna är att medvetandegöra betydelsen av lämpliga områden för nya storskaliga elproduktionsanläggningar i södra Sverige, som kan ersätta kärnkraftverken när de läggs ned av åldersskäl. Idag råder också hög konkurrens mellan olika mark- och vattenanvändningsintressen i södra Sverige, påpekar Maria Stenkvist, något som gör det svårt att framöver hitta lokaliseringar för storskaliga produktionsanläggningar.

– Tanken bakom att peka ut dessa områden som riksintresse för energiproduktion är att tydliggöra deras betydelse för energisystemet och energiförsörjningen. På så sätt underlättar vi för berörda myndigheter att ta hänsyn till dessa områden i den fysiska planeringen och tillståndsgivningen, säger Maria Stenkvist.

Barsebäck lämplig plats?
I princip är det upp till marknaden, branschen och politiken om ny produktion ska byggas, som då måste ske i samklang med kommunernas planering och länsstyrelsernas tillståndsgivning.

De fyra sista av de åtta lämpliga områdena är kärnkraftsområdena, Forsmark, Oskarshamn, Ringhals med Väröhalvön och Barsebäck.

– Även om Barsebäckverket är nedlagt så uppfyller området Energimyndighetens kriterier för riksintresse energiproduktion. Barsebäck är ett av få tillgängliga områden som är lämpliga för storskalig energiproduktion i Skåne. Det har dessutom ett strategiskt läge och tillgång till infrastruktur, säger Maria Stenkvist.

* * *

Sydsvenska kommentarer: Journalist Lena Breitner i Skånska Dagbladet har kommenterat Energimyndighetens bedömning av riksintressanta områden för storskalig elproduktion. På Twitter skriver Breitner att ”Kävlinges dröm om Barsebäcks sjöstad har gått i kras. Gårdagens lilla passus i ett pressmeddelande från Energimyndigheten gick tydligen de flesta förbi. Nu är Barsebäcks matarnät riksintresse”. I Skånska Dagbladet 18 april 2019 skriver Lena Breitner: ”För en vecka sedan skickade länsstyrelsen ut en inbjudan till Kävlinge kommun och en mängd myndigheter. Den 7 maj ska Barsebäcksverket och områdets framtid inom överskådlig framtid diskuteras. Ingen har en hel bild av platsen, konstaterar planhandläggare Hanne Romanus vid länsstyrelsens enhet för samhällsplanering. Hanne Romanus är förvånad över att Energimyndigheten inte ville yttra sig om kommunens planer på att bygga bostäder efter kärnkraftverket. En av frågorna som kommer att ställas är när Barsebäcksverket försvinner. Energiproduktionen är borta, men elförsörjningssystemet med ställverk och ledningar blir kvar, säger Hanne Romanus.” Och vidare: ”Regeringens mål är hundra procent förnybar elproduktion år 2040. För att klara detta krävs inte bara fler anläggningar utan även ett elnätssystem som är robust. Det sydskånska elnätet är redan hårt belastat. Det är här betydelsen av Barsebäckverkets matarnät kommer in. På onsdagen meddelade Energimyndigheten att Barsebäcksverket kvarstår som riksintresse. Denna del av beslutet är administrativt, då den gamla myndigheten Nuteks beslut från 1990-talet inte gått att hitta. Den stora nyheten är att Energimyndigheten nu satt ner foten vad gäller kärnkraftsområdets framtid. Alla anslutningsledningar från kärnkraftsområdet till stamnätet har nämligen blivit riksintresse.”

Anspråk kan ifrågasättas: Det är först när det fattas ett beslut enligt plan- och bygglagen eller exempelvis miljöbalken som det avgörs att ett område verkligen är av riksintresse, framhåller Maria Stenkvist på Energimyndigheten. Fram tills dess är det bara ett anspråk som kan ifrågasättas. Energimyndigheten är en av tolv riksintressemyndigheter och ansvarar för att peka ut områden av riksintressen för energidistribution och energiproduktion. Dessa områden ska vara särskilt lämpliga för energidistribution och energiproduktion sett ur ett nationellt perspektiv. För aktörer som ska ta ställning till nationellt betydelsefulla områden för energiproduktion och -distribution har Energimyndigheten utarbetat en sektorbeskrivning för riksintresset. Energimyndighetens bedömning finns här.

Elproduktion läggs ned: E.ON kommer att avveckla elproduktionen i Heleneholmsverket i Malmö från och med 1 augusti om regeringen som aviserat inför höjda skatter på kraftvärme. E.ON planerade att ersätta naturgasanvändningen i Heleneholmsverket med förnybar kraftvärme 2025 men skattebeslutet gör det ekonomiskt omöjligt att producera el i anläggningen fram till dess, meddelade E.ON den 18 april 2019. Därmed kan 130 MW el försvinna från elsystemet, omkring 15 procent av södra Skånes effektbehov.

2 Kommentarer
Av Morten Valestrand
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Leif Tollén skriver:

  Barsebäck är en bra placering eftersom det finns både el och gas infrastruktur. Troligtvis är både turbin och generator förstörda annars kunde det blivit en relativt billig spetsanläggning för att rädda oss från kommande effektbrister.

 2. Björn Wiklund skriver:

  Jaa grunden är att vind kräver tusen gånger större areal än kärnkraft…

  Gjorde ett överslag rörande Barsebäck och de 1.2GW, 10TWh …
  En enda vinsanläggning på 3MW kräver typ 250–500 hektar…
  Om vi använder BPF på 10 gånger högsta höjd på rotorblad (300m) blir säkerhetsavståndet 3 km och arealen 1 000 hektar MEN man kanske ha närmare mellan snurrorna äl avstånde till boende ??

  3MW ger knappt 10GWh, dvs vi behöver tusen snurror runt Barsebäck isf… en area på
  250 000–500 000 hektar en kvadrat blir då i sida 5 mil…. till 10 mil….

  Tror inte att Barsebäck, jordbruken i närheten Landskrona kanske Helsingborg tål detta….

  Det enda som fungerar är att skippa bostadsbyggande på tomten för ärligt kan man överväga att bygga bostäder på tomten nog kan man bygga nya reaktorer där…..

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet