• Stig-Björn Ljunggren: Politiken tar inte ansvar i kärnkraftsfrågan

  Stig-Björn Ljunggren: Politiken tar inte ansvar i kärnkraftsfrågan2

  Hur ser kärnkraftens framtid ut? Kommer den fortsätta att vara en del av vårt energisystem? Det avgör till syvende och sist politikerna och vad kan då beslutet bli i praktiken?

  Second Opinion Energi har intervjuat statsvetaren Stig-Björn Ljunggren, som resonerar om tänkbara kärnkraftspolitiska framtidsscenarion.

  Läs mer...
 • Greenpeace skapar nyheter – igen

  Greenpeace skapar nyheter – igen0

  I går genomförde Greenpeace en aktion mot kärnkraftverket i Oskarshamn. Det är tredje gången på två år som organisationen genomför en aktion mot svensk kärnkraft och lyckas få stort genomslag i medierna. …

  Läs mer...
 • Kärnkraften ödesfråga för Greenpeace

  Kärnkraften ödesfråga för Greenpeace6

  Greenpeace har i över 40 år omtalat kärnteknik i termer om snar och våldsam undergång. Från att ha protesterat enbart mot atomvapen gick man över till att brännmärka all kärnklyvning, inklusive fredlig framställning av energi för världens medborgare och deras arbeten. Denna tradition forsätter lobbyisten Isadora Wronski enligt artikel i GP den 9/10 2013.…

  Läs mer...
 • Eva Halldén ska ge Ringhals förtroendet tillbaka1

  Eva Halldén är tillsatt för att återskapa det förtroende som bolaget delvis har förlorat.
  – Det handlar om att få förtroende från många håll: Strålsäkerhetsmyndigheten, allmänhet, ägare och våra anställda, säger Eva Halldén, bolagets vd sedan nio månader tillbaka.…

  Läs mer...
 • Forskare i kommunikation: Medierna blir delaktiga i Greenpeace kampanj1

  Greenpeace aktion mot Ringhals och Forsmark visar hur medierna okritiskt har hanterat organisationens agenda. Bland annat har flera medier publicerat Greenpeace eget filmmaterial.
  – Journalisterna ser sig som allierade med Greenpeace, de ser på dem som kollegor, säger Jesper Falkheimer, docent i strategisk kommunikation vid Lunds Universitet.…

  Läs mer...
 • Greenpeace affärsidé är att skrämmas om kärnkraft1

  Greenpeace har nyligen publicerat artiklar som beskyller de svenska kärnkraftverken för att vara farliga och borde stängas omedelbart. Detta stämmer dåligt med budskapet från SSM att EU-kommissionen i sin slutrapport om stresstesterna anser att det inte finns tekniska skäl att stänga något kärnkraftverk i Europa.

  Greenpeace exploaterar folks rädsla för kärnkraft som är bland de minst farliga kraftslagen. …

  Läs mer...