• ”Svensk kärnkraft bättre än någonsin”

  ”Svensk kärnkraft bättre än någonsin”4

  Den svenska kärnkraften är inte omodern, utan i bättre skick än någonsin. Och kostnaderna för de utökade säkerhetsarrangemangen överskattas i debatten, säger Mattias Lantz, ordförande för Analysgruppen…

  Läs mer...
 • Kärnkraftens mål är 25 % av elproduktionen

  Kärnkraftens mål är 25 % av elproduktionen5

  Det råder tillväxtläge i kärnkraftsvärlden. Det berättar Agneta Rising, chef för World Nuclear Association, och säger att målet för kärnkraftsindustrin är att leverera 25 procent av världens el till 2050…

  Läs mer...
 • REPLIK: Troligen inte så svårt att ersätta kärnkraften som många hävdar

  REPLIK: Troligen inte så svårt att ersätta kärnkraften som många hävdar6

  Per Nordlund från Statkraft kritiserar Naturskyddsföreningen på Second Opinion den 1 mars för felaktigt användande av deras siffror i en replik i DN Debatt. Den korta repliken som vi skrev i DN gav dessvärre inte utrymme för ett längre resonemang. Naturligtvis ska rätt vara rätt – 8 av 10 kärnkraftsreaktorer kan inte stängas helt utan risk för effektbrist, om inte ytterligare åtgärder sätts in.

  Men vi står fast vid att Statkrafts studie visar att det troligen inte är så svårt att ersätta kärnkraften i Sverige som många hävdar.…

  Läs mer...
 • Sverige har bra tekniskt utgångsläge för fjärde generationens kärnkraft

  Sverige har bra tekniskt utgångsläge för fjärde generationens kärnkraft3

  Kan kärnkraften bli en del av framtidens svenska elproduktionsmix? Carl Hellesen, forskare i tillämpad fysik vid Uppsala Universitet, menar att fjärde generationens kärnkraft har de egenskaper som krävs.
  – Fjärde generationens reaktorer använder dagens avfall som bränsle och förkortar den radioaktiva tiden för avfallet. Så det blir både energi plus att slutförvaringstiden faller markant, säger han.…

  Läs mer...
 • Varifrån ska vi importera när kärnkraften snabbavvecklas?

  Varifrån ska vi importera när kärnkraften snabbavvecklas?4

  Om ansvariga politiker vågar tänka konstruktivt och inte känslomässigt partipolitiskt skulle de finna att den bästa lösningen för den utmaning energipolitiken står för är vattenkraft, kärnkraft kompletterat med förnybara energikällor. Helt krasst, en snabbavveckling av kärnkraften innebär att vi måste importera el, blir det gas från Ryssland eller kol? Det vore bra att få besked.…

  Läs mer...
 • Samhällsekonomiskt lönsamt att slopa effektskatten

  Samhällsekonomiskt lönsamt att slopa effektskatten2

  Det är väldigt svårt att producera el billigare än i de tio kärnkraftsreaktorer vi har. Därför är det samhällsekonomiskt lönsamt att behålla dem i drift så länge det är tekniskt möjligt. Det menar Harald Klomp som förespråkar att effektskatten för de äldsta reaktorerna slopas för att hindra en nedstängning i förtid.…

  Läs mer...