• Nya förutsättningar i Finland ger högt elpris

  Nya förutsättningar i Finland ger högt elpris0

  De senaste veckorna har gett nya exempel på hur snabbt förutsättningarna på elmarknaden kan förändras, med bl a stoppad elimport från Ryssland. Åtta av tio dagar har Finland toppat den nordiska elprislistan.…

  Läs mer...
 • ”Inte pengar det är brist på”

  ”Inte pengar det är brist på”5

  Det nya svenska reaktorprojektet från Kärnfull Next och GE Hitachi är bara toppen på ett isberg. Under ytan väntar en marknad otåligt på politiken. Intresset för små reaktorer ökar hos kommuner med elbrist och industrier med växtvärk.…

  Läs mer...
 • Nya elflöden när Olkiluoto 3 kör i gång

  Nya elflöden när Olkiluoto 3 kör i gång4

  När den finländska kärnreaktorn Olkiluoto 3 nu snart börjar leverera el, förändras elflödena också i det svenska elnätet. Elen kommer oftare än förr att röra sig östvästligt i elnätet. Och instängningseffekten för elen i norra Sverige ökar ytterligare.…

  Läs mer...