• ”Inte pengar det är brist på”

  ”Inte pengar det är brist på”5

  Det nya svenska reaktorprojektet från Kärnfull Next och GE Hitachi är bara toppen på ett isberg. Under ytan väntar en marknad otåligt på politiken. Intresset för små reaktorer ökar hos kommuner med elbrist och industrier med växtvärk.…

  Läs mer...
 • Nya elflöden när Olkiluoto 3 kör i gång

  Nya elflöden när Olkiluoto 3 kör i gång4

  När den finländska kärnreaktorn Olkiluoto 3 nu snart börjar leverera el, förändras elflödena också i det svenska elnätet. Elen kommer oftare än förr att röra sig östvästligt i elnätet. Och instängningseffekten för elen i norra Sverige ökar ytterligare.…

  Läs mer...
 • Ringhals 1 och 2 skulle gett lägre elpris

  Ringhals 1 och 2 skulle gett lägre elpris6

  Med Ringhals 1 och 2 kvar i drift, alternativt motsvarande tillförsel av vindkraftsel, skulle höstens elpriser i södra Sverige ha varit 30-50 procent lägre, visar Energiforsks analys.…

  Läs mer...