• Sverige har bra tekniskt utgångsläge för fjärde generationens kärnkraft

  Sverige har bra tekniskt utgångsläge för fjärde generationens kärnkraft2

  Kan kärnkraften bli en del av framtidens svenska elproduktionsmix? Carl Hellesen, forskare i tillämpad fysik vid Uppsala Universitet, menar att fjärde generationens kärnkraft har de egenskaper som krävs.
  – Fjärde generationens reaktorer använder dagens avfall som bränsle och förkortar den radioaktiva tiden för avfallet. Så det blir både energi plus att slutförvaringstiden faller markant, säger han.…

  Läs mer...
 • Varifrån ska vi importera när kärnkraften snabbavvecklas?

  Varifrån ska vi importera när kärnkraften snabbavvecklas?4

  Om ansvariga politiker vågar tänka konstruktivt och inte känslomässigt partipolitiskt skulle de finna att den bästa lösningen för den utmaning energipolitiken står för är vattenkraft, kärnkraft kompletterat med förnybara energikällor. Helt krasst, en snabbavveckling av kärnkraften innebär att vi måste importera el, blir det gas från Ryssland eller kol? Det vore bra att få besked.…

  Läs mer...
 • Samhällsekonomiskt lönsamt att slopa effektskatten

  Samhällsekonomiskt lönsamt att slopa effektskatten2

  Det är väldigt svårt att producera el billigare än i de tio kärnkraftsreaktorer vi har. Därför är det samhällsekonomiskt lönsamt att behålla dem i drift så länge det är tekniskt möjligt. Det menar Harald Klomp som förespråkar att effektskatten för de äldsta reaktorerna slopas för att hindra en nedstängning i förtid.…

  Läs mer...