• Elnätsföretag: Investeringar skjuts på framtiden8

    Öresundskraft blev som alla elnätsbolag i södra Sverige drabbade av helgens storm. Gjorda investeringar höll dock den värsta katastrofen borta, men nu måste bolaget se över investeringstakten på grund av Energimarknadsinspektionens nya intäktsramar.
    – Vi måste skjuta investeringar på framtiden, säger Patrick Ekman, chef för elnäten på Öresundskraft.…

    Läs mer...