Behövs gemensam samhällsvision för elnäten

Behövs gemensam samhällsvision för elnäten

”Statsmakterna och branschen borde sätta sig ned och jobba fram en gemensam vision kring hur elnätens roll ska utvecklas för att möta framtiden. Men då krävs det att regeringens företrädare både lyssnar och försöker förstå komplexiteten rörande elnäten. Idag ser vi grova förenklingar som tyvärr inte leder framåt. Det är mitt viktigaste råd till energiministern”, säger Anna Karlsson, vd för Kalmar Energi.

Det är inte acceptabelt att det råder kapacitetsbrist runt våra största städer. Anna Karlsson anser att regleringsmodellen på elnätssidan lever i en värld för sig;

– Det finns många förväntningar och krav i debatten. Elbranschen har misslyckats helt i dialogen med Energimarknadsinspektionen som regleringsmyndighet. Vi är för mycket av besserwisser och nejsägare. Utgångspunkten borde vara vad vi vill åstadkomma i form av samhällsförändringar. Men också – vad kan vi åstadkomma?

– Visionen om samhällsutvecklingen – och dit vi alla vill nå – rimmar illa med regleringsmodellens effekter. Detta är svårt och bekymmersamt. Alla parter borde sänka axlarna och gå in i en konstruktiv dialog. Viktiga nyckelord i en sådan dialog är att lyssna och försöka förstå, säger Anna Karlsson.

Hon tycker också att det vore klädsamt med mer av ödmjukhet från ömse håll. Förre energiministern Ibrahim Baylan, upplever Anna, var en samförståndsmänniska. Han gjorde goda ansatser att sätta sig in i det komplicerade energiområdet. Nuvarande energiministern Anders Ygeman upplever hon som alltför snabb på pucken i sina slutsatser. Det känns närmast respektlöst, menar Anna Karlsson.

Kalmar Energi ligger på elnätssidan i nivå med intäktstaket. Inför den första reglerperioden (åren 2012-2015) var prisnivån låg i Kalmar. Det har sedermera straffat sig, enligt Anna Karlsson;

– Vår grundtes har alltid varit att vi tar ut intäkterna först när vi behöver dem. Inget elnätsbolag med den utgångspunkten har kommit ut väl när vi nu går in i den tredje reglerperioden. De kraftiga justeringarna av medgiven intäktsränta – den så kallade wacc:en – har också varit olycklig. Stora hopp mellan perioderna stärker inte förtroendet hos kund.

Samhällsutvecklingen går rasande snabbt just nu. Ökad digitalisering, nya datahallar, batterifabriker och elektrifieringen av transportsektorn är tunga områden som kommer att kräva god tillgång på el framgent. Här krävs en dialog även över branschgränserna, Anna Karlsson igen:

– Det är svårt att se hela spelplanen idag. Vi måste undvika att bli ställda inför faktum. Jag tycker vi som bransch måste vara självkritisk till att vi sitter med besvärande kapacitetsbrist. Det går inte bara att skylla på Svenska Kraftnät. Om vi själva ser oss i spegeln; varför såg vi inte den här utvecklingen i tid och larmade?

Anna Karlsson återkommer flera gånger till komplexiteten i elsystemet och att den fortsatta dialogen måste rymma en ansenlig del ödmjukhet:

– Det vi säger att vi ska leverera framåt har vi aldrig lyckats bevisa bakåt i tiden. Riksdag och regering behöver känna trygghet kring att branschen agerar som vi ska. Alla parter får därmed ta ansvar för den uppkomna situationen.

Kalmar är en region i stark utveckling och tillväxt. Kalmar Energi har hittills ingen risk för kapacitetsbrist. Skälet är närheten till OKG. Anna igen:

– Men det är klart – skulle det dyka upp en batterifabrik med ett effektbehov som motsvarar vad Västerås har, hamnar vi snabbt i samma båt som övriga städer med kapacitetsbrist..

 

 

2 Kommentarer
Av Kalle Karlsson
Skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Mats Wang-Hansen skriver:

    Välskrivet! Konstruktiv dialog för att möta en ny tidsepok för elen i samhället med nya processer och lösningar är precis vad som behövs.

  2. Anders Ericsson skriver:

    Väl talat!
    Såväl branschens företrädare som politiker och myndigheter måste ”upp ur skyttegravarna” och gemensamt diskutera lösningar.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet