Avisningssystem minskar produktionsbortfall

Avisningssystem minskar produktionsbortfall

Det finns flera tekniker för att motverka nedisning av vindkraftverk och därmed undvika stora produktionsbortfall. Värmepaneler som härdas fast på rotorbladen är en möjlighet.

För några veckor sedan skrev Second Opinion om att nedisning av rotorbladen är ett stort problem för vindkraften. Marknadsmeddelanden som aktörerna skickar in till Nordpool visade att det kan röra sig om bortfall på över 1 000 MW under flera dagar. Något som påverkar både spotpriset i det elområde där produktionen faller bort och ägarnas intjäning.

Så vad finns det för lösningar för det här problemet?

Det är inte helt lätt, konstaterar Göran Ronsten som på uppdrag av branschorganisationen Svensk Vindkraftförening är programansvarig för konferensen Winterwind 18 -20 mars. Ett evenemang arrangeras årligen och som särskilt lyfter olika aspekter med att bedriva vindkraftsproduktion på de nordliga breddgraderna.

Göran Ronsten berättar att det råder störst risk för nedisning under månaderna november, december och januari. Då har nämligen inte isen lagt sig (oftast) på Bottenviken och fuktig luften drar in över norra Sverige.

Då kan den fuktiga luften kondensera vilket betyder att luftens innehåll av flytande vatten kan öka, konstaterar Göran Ronsten.

– När den fuktiga luften drar in över norra Sverige och möter kall luft så kan luftens innehåll av flytande, underkylt vatten öka. Vattendroppar kan, om de är tillräckligt stora nedisa vindkraftens rotorblad, säger Göran Ronsten.

Vindkraftsproducenterna har så klart tagit fram tekniker för att lösa det här problemet, men det är inte helt enkelt. Den äldsta tekniken är ett system där varmluft blåses in i bladen via kanaler för att isen ska smälta. Men den lösningen klarar inte hur tufft väder som helst.

– Varmluftsinblåsning klarar av att lösa lättare till måttlig isbildning men om nedisningsintensiteten är högre än avisningssystemens kapacitet. Då blir nedisningen för kraftig, fortsätter Göran Ronsten.

Den vanligaste lösningen idag är ett avisningssystem där en elektriskt ledande kolfibermatta läggs på rotorbladet. När bladet börjar isbeläggas aktiveras ström som leds längs kolfibermattan och på så sätt värmer upp bladen.

Det är ett bra system, men även det kommer med komplikationer, konstaterar Göran Ronsten. Det finns nämligen en risk för att det bildas så kallade ”hot spots” på rotorbladen.

Det är en följd av att det vid bladskador kan skapas avbrott i kolfibermattan som resulterar i att bladet värms upp så pass mycket att rotorbladet kan överhettas.

– En sådan här hot spot kan ge en yttemperatur på över hundra grader och då kan man inte använda avisningssystemet och inte rotorbladen heller, säger Göran Ronsten.

Nu har det svenska företaget Linnovation utvecklat en ny lösning som är patenterad och bygger på en uppfinning av den världskända uppfinnaren Kjell Lindskog som är företagets grundare.

Lars Tarberg, vd på Linnovation, konstaterar att branschen verkligen behöver en fungerande lösning.

– Normalt sett så ligger produktionsbortfallen på någonstans mellan 8 och 15 procent, men i värsta fall har vi sett produktionsförluster på upp till 25 procent av årsproduktionen under de här månaderna så det behövs ett väl fungerande system.

Linnovations lösning bygger på att värmepaneler härdas fast på rotorbladen. Dessa paneler innehåller ett nät av koppartråd som leder ström och alstrar värme på bladens yta vilket förhindrar isbildningen.

– Vi kan använda de här näten både som temperatursensor och värmeelement. Det betyder att vi inte behöver externa temperatursensorer som kan gå sönder, säger Lars Tarberg.

Han berättar att man under flera år har testat Linnovations system i samarbete med Skellefteå Kraft där man testade hur ett vindkraftsverk med och ett utan Linnovations avisningssystem klarade sig.

– Vi mätte under en månad och temperaturen låg på mellan 0 och minus 17 grader och produktionsförlusten med vindkraftverket med vårt system blev 3 MW och 253 MW för vindkraftverket utan. I pengar handlade det om ett bortfall på 7 000 kronor kontra 520 000, säger Lars Tarberg.

Just nu förhandlar Linnovation med ett antal företag om att installera sina värmepanelerna direkt på vindkraftverken innan de sätts upp.

– Inget är klart men det finns helt klart ett stort intresse för vår lösning eftersom den kan hjälpa till att öka produktionen och intäkterna för de här vindkraftverken.

 

Foto: Aneo

 

Av Martin Berg
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet