• Kraft under press i Lule älv

  Kraft under press i Lule älv6

  Luleälven är den ojämförligt viktigaste älven i Sverige, som producerar mer el än ett kärnkraftverk. Älvens betydelse behöver lyftas fram ännu mer nu än tidigare, anser Christer Ljunggren på Vattenfall Vattenkraft.…

  Läs mer...
 • Tydlighet saknas för vattenkraften

  Tydlighet saknas för vattenkraften0

  Låt den nationella strategin bli grundpelare för utformandet av vattenkraftpolitiken och bestäm vilken myndighet som ska ha ansvaret. Så ser vattenkraftsägarnas önskemål till politiken ut för att komma bort från den otydlighet som nu råder.…

  Läs mer...