• Tydlighet saknas för vattenkraften

    Tydlighet saknas för vattenkraften0

    Låt den nationella strategin bli grundpelare för utformandet av vattenkraftpolitiken och bestäm vilken myndighet som ska ha ansvaret. Så ser vattenkraftsägarnas önskemål till politiken ut för att komma bort från den otydlighet som nu råder.…

    Läs mer...