• Stamnät bör planeras nordiskt

  Stamnät bör planeras nordiskt0

  Genom ett bättre samarbete på nordisk nivå kan klimatarbetet påskyndas och dessutom till en lägre kostnad jämfört med om länderna arbetar var och en för sig. Det är utgångspunkten för en ny rapport som konsultföretaget Pöyry tagit fram för Fortum.…

  Läs mer...
 • Krävs ett verkligt nordiskt samarbete

  Krävs ett verkligt nordiskt samarbete12

  Håll den danske och svenske energiministern ansvariga för problemen med hanteringen av handelskapacitet mellan Danmark och Sverige. Det menar Mats Nilsson, som skriver att det borde skapas en nordisk systemoperatör.…

  Läs mer...
 • Ett budområde lika driftssäkert som två

  Ett budområde lika driftssäkert som två0

  EU:s avsikt har varit att gränshandeln ska öka, men med den modell för kapacitetsberäkning som Svenska kraftnät nu implementerar kommer handeln att minska, skriver Mats Nilsson i en replik till Svenska kraftnät.…

  Läs mer...
 • Sverige bör återgå till ett budområde

  Sverige bör återgå till ett budområde0

  Med en suboptimal användning av gränsförbindelserna är det knappast längre motiverat att dela in Sverige i fyra budområden. Sverige bör därför återgå till den ordning vi hade före 2011, skriver Mats Nilsson.…

  Läs mer...
 • EU:s transparenskrav testar Norden

  EU:s transparenskrav testar Norden0

  Transparens är traditionellt en nordisk paradgren och lyfts numera fram av EU för bland annat den gränsöverskridande elhandeln. Om marknaden är transparent kan aktörerna hjälpa både oss och andra till bättre lösningar, säger Fingrids Jukka Ruusunen.…

  Läs mer...
 • Statnett avfärdar Nilssons kritik

  Statnett avfärdar Nilssons kritik0

  Det finns rimliga skäl att misstänka att Statnett använder utrikeshandeln för att hantera interna nätbegränsningar skrev professor Mats Nilsson på Second Opinion. Enligt norrmännen ser han inte hela bilden.…

  Läs mer...