• Svensk oro över norska sjökablar

  Svensk oro över norska sjökablar0

  Energibranschen fruktar att norsk kraftexport kan lägga det svenska elnätet skyddslöst mot omvärlden. Samtidigt kan tysk flaskhals som stryper norsk kabel ge Sverige ett andrum. …

  Läs mer...
 • Flexibel effekt närmar sig marknaden

  Flexibel effekt närmar sig marknaden2

  Marknaden för flexibel effekt är fortfarande omogen men nu börjar kunderna agera, exempelvis i Norge. – Man har börjat ställa krav på att elleverantören ska ta hand om elkundens flexibilitet, säger Andreas Myhre på Entelios.…

  Läs mer...
 • Stamnät bör planeras nordiskt

  Stamnät bör planeras nordiskt0

  Genom ett bättre samarbete på nordisk nivå kan klimatarbetet påskyndas och dessutom till en lägre kostnad jämfört med om länderna arbetar var och en för sig. Det är utgångspunkten för en ny rapport som konsultföretaget Pöyry tagit fram för Fortum.…

  Läs mer...
 • EU:s transparenskrav testar Norden

  EU:s transparenskrav testar Norden0

  Transparens är traditionellt en nordisk paradgren och lyfts numera fram av EU för bland annat den gränsöverskridande elhandeln. Om marknaden är transparent kan aktörerna hjälpa både oss och andra till bättre lösningar, säger Fingrids Jukka Ruusunen.…

  Läs mer...
 • Statnett avfärdar Nilssons kritik

  Statnett avfärdar Nilssons kritik0

  Det finns rimliga skäl att misstänka att Statnett använder utrikeshandeln för att hantera interna nätbegränsningar skrev professor Mats Nilsson på Second Opinion. Enligt norrmännen ser han inte hela bilden.…

  Läs mer...
 • Okända handelshinder fördyrar elen

  Okända handelshinder fördyrar elen2

  De nordiska systemoperatörerna använder inte möjligheterna till gränshandel optimalt. Det är stort samhällsekonomiskt slöseri, skriver Mats Nilsson, adjungerad professor i nationalekonomi.…

  Läs mer...