Norge planerar reduktion av el till Sverige

Norge planerar reduktion av el till Sverige

Norge möter svenska begränsningar med samma mynt. Statnett reducerar sin kapacitet från södra Norge till Sverige som en direkt konsekvens av Svenska kraftnäts agerande. – Det finns ett behov av att praktisera en mer likartad praxis, enligt Statnetts vd Hilde Tonne.

Under hösten har Svenska kraftnät skapat en ovanlig situation mellan det svenska och det norska elsystemet, konstaterar Statnett i ett pressmeddelande.  Den norska TSO:n har upplevt stora begränsningar i kapaciteten från kraftsystemet i södra Sverige.

Det har inneburit utmaningar för driften av det norska kraftsystemet, menar Statnett. Därför aviserar man nu förändringar i verksamheten ”som kommer att innebära begränsad kapacitet från södra Norge till Sverige”.

Läs även debattartikel: Svenska kraftnät lever inte upp till elmarknadskrav.

Marknad ur spel
Svenska kraftnät har satt ner kapaciteten mellan det svenska prisområdet SE3 och det norska området NO1. Detta har skapat flaskhalsar som tillsammans med andra utmaningar internt i det svenska elnätet har gett för lite flöde till östra Norge – trots att priserna i södra Sverige har varit lägre. Statnett har nu beslutat att driva sitt nät in mot Sverige enligt samma principer.

Svenska Kraftnät har meddelat att det kommer att finnas begränsningar gentemot det norska kraftnätet fram till 2030, och det retar norrmännen. Det leder till att norska priser i perioder blir högre än vad de annars kunde ha varit. Nu har Statnett tröttnat och svarar med samma mynt på sin sida av gränsen.

Stänger av systemskyddet
Rent tekniskt stänger Statnett av sitt systemskydd för optimering av handelskapaciteten vid gränsen. Ett systemskydd, i princip inställningar i nätet, ökar möjligheten till bättre handelskapacitet mellan länderna men tekniken utgör samtidigt en viss risk för driften, en risk som Statnett nu inte längre vill bjuda på.

Systemskyddet finns enbart på den norska sidan. Svenska kraftnät har valt att inte ha det. Därmed blir det obalans på flera sätt, och Statnett stänger därför av sitt, som innebär mindre elhandel med Sverige.

Olika förutsättningar
Konsekvensen blir att Sverige måste hoppas ännu mer på en mild vinter. Det är emellertid ingen nyhet att det nordiska kraftsystemet genomgår stora förändringar, menar Statnett, bland annat tack vare minskad kärnkraft, ny vindkraft och nya internationella förbindelser. Mest av allt är man kritisk till det svenska sättet att kommunicera.

– En väl fungerande marknad kräver transparent, balanserad och förutsägbar tillgång till kapacitet, och lika förutsättningar för att beräkna kapacitet på båda sidor av gränsen, framhåller Statnetts vd Hilde Tonne.

– Vi upplever nu att det finns ett behov av att praktisera en mer liknande praxis i verksamheten, säger vd Hilde Tonne.

Brev till Ei
Också Norges energimyndighet NVE har tröttnat på den svenska situationen. I en artikel på ekonomisajten E24 bekräftar man att man inte godtar Svenska kraftnäts förklaringar till begränsningarna i nätet. Därför har regulatorn RME, en del av NVE, nu skickat ett brev till sin svenska motsvarighet Energimarknadsinspektionen för att få svar.

Åter igen är det bristen på tydlighet i kommunikationen som irriterar mest. ”Vi förväntar oss en högre grad av transparens kring orsakerna till kapacitetsminskningen och möjliga åtgärder för att lösa problemen”, skriver RME.

– Vi är oroliga eftersom de här kopplingarna är viktiga för vår försörjningstrygghet, förklarar NVE-direktör Kjetil Lund till E24.

Dialog ej tillräckligt
– Vi har haft en dialog med Svenska kraftnät om problemet. Vi har diskuterat hur nätet kan drivas för att öka kapaciteten på viktiga överföringsgränser, men situationen oroar oss, säger Hilde Tonne.

– Tills allt är på plats är det naturligt för oss att praktisera samma metod som man gör på svensk sida, ”for å sikre symmetri og balanse i vårt samarbeid”, säger vd Hilde Tonne på Statnett.

* * *

Av Morten Valestrand
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet