• Värmeproduktionens roll måste omvärderas

    Värmeproduktionens roll måste omvärderas0

    Elkapacitet frigörs när fjärrvärme används och i den situation som vi befinner oss i borde vi sträva efter att använda fjärrvärme framför el för uppvärmning. Mer fjärrvärme i Sverige innebär att svensk fossilfri el kan tränga ut kolkraft i andra länder, menar Per Everhill på Tekniska verken.…

    Läs mer...