”Ställ krav på elmätare i publika laddboxar”

”Ställ krav på elmätare i publika laddboxar”

Det finns idag inga krav på elmätarna i de publika laddboxar som installeras runt om i landet, varken när det gäller funktionskrav eller mätnoggrannhet. Därmed finns inga garantier för att elbilsägarna får den laddning som de betalar för, skriver Thomas Ericson och Henrik Nygård från Infometric.

 

I princip samtliga biltillverkare ställer nu om från fossilt drivna bilar till elbilar. Om vi utgår från att Sveriges fem miljoner bilar i en nära framtid ska köras på el kommer det uppskattningsvis krävas 12 TWh årligen för att ladda dem. Det motsvarar en åttondel av den årliga elförbrukning som Sveriges har idag.

Här faller det sig naturligt att göra en jämförelse med tankning med bensin och diesel. I båda fallen handlar det om att ”tanka” sin bil och få korrekt debitering för det. När det gäller landets alla drivmedelsstationer ställs krav på att pumparna kontrolleras vartannat år. Som mest

Thomas Ericson

accepteras en avvikelse på 0,5 % från det värde som pumpen visar och vad bilister får i tanken. Om en bilist tankar 50 liter får det alltså som mest avvika med 2,5 dl.

Idag är det svårt att få en klar bild av hur stora avvikelserna är det gäller tankning av el, då elmätarna inte kontrollmäts på samma sätt. Laddboxarna har heller inte något räkneverk så att de går att se hur mycket laddning de levererat till bilen. Elbilsägarna får helt enkelt lita på att debiteringen stämmer, men har ingen möjlighet att själva kontrollera den.

Även om avvikelserna i laddstationerna kan vara små så blir det sammantaget mycket stora summor. Ett räkneexempel: En elbilsägare som kör 3 000 mil under ett år och laddar sin elbil i publika laddboxar betalar sammanlagt omkring 20 000 kronor för laddningarna. Då har vi räknat med ett elpris på 3 kr per kWh och att elbilen drar 2,5 kWh per bil.

Om det i räkneexemplet är en mätavvikelse på 5 procent i laddboxarna och elbilisterna går miste om denna el så motsvarar det omkring

Henrik Nygård. Foto: Daniel Roos

1 000 kr i rena pengar på ett år –   bara för en elbilsägare. Sådana stora avvikelser skulle alltså aldrig accepteras när det gäller tankning med fossila drivmedel.

Slår vi ut detta på landets mer än 300 000 laddbara fordon blir det mycket stora summor varje år, mer än 100 miljoner kronor. Och samtidigt beräknas antal laddbara fordon i Sverige öka till hisnande 2,5 miljoner redan 2030.

Det är dags att vi börjar ställa högre krav på elmätarna i laddboxarna. Nyligen presenterade den statliga myndigheten Swedac en rekommendation när det gäller installation av publika laddboxar. Förutom Sverige står motsvarande myndigheter i Norge, Finland, Danmark och Schweiz bakom förslaget, i ett gemensamt projekt kallat Nordcharge.  Det föreslås att elmätarna i laddboxarna ska vara godkända enligt en MID-klassning (Metering Instrument Directive). Ett sådant godkännande innebär att mätaren ska uppfylla de krav på kvalitet och mätnoggrannhet som myndigheterna ställer på mätare som ska användas för debitering.

Det föreslås också att mätnoggrannheten i laddboxarna ska kunna kontrolleras efter installation, alltså på samma sätt som sker när det gäller pumpar för fossilt drivmedel.

Det är ett förslag i rätt riktning men Sverige bör gå längre än så. Det finns ingen anledning att ha lägre krav på mätare för elbilsladdning än för mätare för bensin och diesel. Sveriges elbilister ska inte behöva betala extra för att vi har mätare som inte har en kontrollerad mätnoggrannhet.  I Tyskland har politikerna gått före EU:s lagstiftning och infört strängare krav på elmätare i laddboxar. Sverige bör gå samma väg. Regeringen bör under året ge Swedac i uppdrag att utreda hur en lagstiftning kan se ut, där vi värnar elbilsägarna och inför högre krav på mätnoggrannhet i Sveriges laddinfrastruktur.

5 Kommentarer
Av Thomas Ericson, styrelseordförande Infometric Henrik Nygård, marknadschef Infometric
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Nils-Åke Sandberg skriver:

  Finns det inte korrekt mätutrustning i el-bilens dator som kan användas?

 2. Isak skriver:

  Ställ också krav på att de företag som levererar laddtjänster kan debitera användarna i enlighet med de elnätstariffer och elhandelsavtal som gäller där elmätaren sitter. Har pratat med flera stora laddbox/tjänsteleverantörer som inte kan debitera på annat än ett fast pris per kWh.

 3. Jan Åke Jacobson skriver:

  Avvikelsen i mätningen kan slå åt båda håll och elbilsägarna kan även betala för lite.

 4. tareq Aljumylee skriver:

  Meget god artikle

 5. Magnus Brunell skriver:

  Det finns vare sig tillräckligt med råvaror (sällsynta) för att tillverka batterbilar och batterier eller säker och pålitlig tillgång till el för att alla ska kunna köra batteribilar och trots dessa klara fakta fortsätter en falsk propaganda för dessa slags fordon. Helt otroligt.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet