Effektivare tillståndsprocesser förenligt med kommunalt inflytande

Effektivare tillståndsprocesser förenligt med kommunalt inflytande

Formerna för kommunal tillstyrkan för vindkraft behöver reformeras, både för att öka effektiviteten och stärka rättssäkerheten i tillståndsprocesserna. Det skriver Gunilla Andrée, t.f. vd, och Ingela Lindqvist, jurist, på Energiföretagen Sverige.

Många röster har höjts i protest efter att regeringen i oktober tillsatte en särskild utredare för att se över det kommunala vetot för vindkraft. Utredningsuppdraget har uppfattats som ett förslag att ta bort kommunernas möjlighet att påverka vindkraftsetableringar. Vår tolkning är istället att utredaren ska ge förslag på hur miljöprövningen av vindkraftsanläggningar kan göras mer rättssäker och förutsägbar – samtidigt som det kommunala inflytandet kan tillgodoses på annat sätt än genom ett veto. Det menar vi är mycket välkommet.

Gunilla Andrée

Elbehovet förväntas öka kraftigt under kommande årtionden i takt med att transportsektorn och industrier övergår från fossila bränslen till fossilfri el. Behovet förväntas öka med motsvarande Danmarks nuvarande elanvändning till år 2045 – minst. Det ökade elbehovet kommer att kräva stora ny- och reinvesteringar i elproduktion. Det är därför mycket viktigt att säkerställa att tillståndsprocesserna för etablering av ny elproduktion är så rättssäkra, effektiva och transparenta som möjligt. Det kommunala vetot mot vindkraft är i sin nuvarande utformning allt annat än det.

En kommun kan idag välja att ändra sin tillstyrkan när som helst under hela tillståndsprocessen – utan att behöva motivera varför. Ett nej sent i processen innebär att projektörer investerar stora resurser i projekt som inte realiseras och som hade kunnat avbrytas tidigare. Det innebär också att kommunerna lägger onödigt stora resurser på handläggning.

Ingela Lindqvist

Formerna för kommunal tillstyrkan för vindkraft behöver därför reformeras. Både för att öka effektiviteten och stärka rättssäkerheten i tillståndsprocesserna. Det är viktigt för alla inblandade. Vår förhoppning är att utredningen kommer att föreslå tydliga ramar för; när beslut om kommunal tillstyrkan ska fattas, hur länge beslutet är giltigt och vad kommunerna ska beakta – till exempel vindkraftparkens lokalisering och höjd.

En god lokal förankring är något alla vindkraftsföretag arbetar mycket aktivt med vid nya etableringar och Sveriges kommuner ska även fortsatt kunna ha synpunkter på och påverka vindkraftsetableringarna. Men dagens regelverk bidrar till en ineffektiv process som inte gynnar någon. Den kommande utredningen har därför alla förutsättningar att lämna förslag som ökar effektiviteten, transparensen och rättssäkerheten i tillståndsprocesserna och samtidigt värnar kommunernas möjlighet att påverka hur och var vindkraften ska byggas.

1 Kommentar

Av Gunilla Andrée, t.f. vd och Ingela Lindqvist, jurist, Energiföretagen Sverige
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Einar Fjellman skriver:

    Författarna har säkert rätt i att processen för kommunal tillstyrkan kan göras effektivare och ännu mer rättssäker än idag men proteströsterna mot utredningen handlar inte om rädsla för en reformering av
    bestämmelserna. De handlar om en högst befogad rädsla för att kommunerna skall fråntas möjligheten
    att säga blankt nej till en etablering.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet