Artiklar & debatt

 • Elnätsföretag börjar sälja el för att vårda relationen med sina kunder0

  El- och energimarknaden står inför stora förändringar. En av dem är att elkunderna i framtiden ska få en faktura – och inte två som i dag. Förändringen gör att Uddevalla Energi kommer att börja sälja el igen.
  – Vi vill inte ta konsekvenserna av att tappa slutkundskontakten, säger företagets vd Roger Johansson.…

 • Gunnar Eikeland: ”Finns ingen linje i klimat- och energipolitiken”4

  Produktionen i den svenska vattenkraften kan tvingas minska på grund av hur myndigheter tillämpar EU:s ramdirektiv för vatten. Dessutom har skatterna på vattenkraft ökat. Skellefteå Kraft överväger investeringar i Norge och Danmark snarare än i Sverige.…

 • Annika Helker Lundström: ”Vindkraften bidrar till sänkt elpris”17

  Björn Törnvall och Jonny Fagerström, styrelseledamot i det klimatskeptiska Stockholmsinitiativet, påstår på Second Opinion den 9 mars att vindkraften pressar upp elpriset. Tvärtom bidrar vindkraften till sänkta elpriser genom att den har de lägsta rörliga kostnaderna av alla produktionsslag.…

 • Politiken avgör biogasutvecklingen1

  Öresundsverket har under sina dryga två år i drift minskat koldioxidutsläppen genom att tränga undan kraftverk med mer utsläpp i närområdet. Och det finns en stor potential att minska utsläppen ännu mer, inte minst genom att elda med biogas. Men biogasutvecklingen bromsas av den otydliga politiken och efter 2013 finns det ingen politisk riktning, menar E.ON:s Anders Olsson.…

 • Mystisk verklighetsbeskrivning5

  Torbjörn Tärnhuvud, blivande VD på Eon Vattenkrav har låtit sig bli intervjuad på Second Opinion av Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi. Artikeln är så full av konstiga påståenden och faktaglidningar att vi måste bemöta den.…

 • Kärnkraftsproblem med rötter i 80-talet3

  Moderniseringen av kärnkraften har inneburit mycket stora driftsstörningar och låg elproduktion. Orsaken till att så mycket behöver göras på en gång har sina rötter på 1980-talet, menar två personer med lång erfarenhet av svensk och finsk kärnkraft. …

 • ”Vi vill producera mer i befintlig vattenkraft”1

  Torbjörn Tärnhuvud är E.ON Vattenkrafts nya vd. Inom kort tillträder han och vet att vattenkraftens roll står inför utmaningar: lokala miljöaspekter står mot det globala klimatmålet.…

 • Anders Östlund: ”Overflow” på politiska beslut just nu0

  Den politiska styrningen av energisystemet är viktig, menar Öresundskrafts vd Anders Östlund. Men han upplever nu att antalet politiska styrsignaler gör målbilden otydlig.

  – Vi behöver inte fler politiska beställningar utan snarare hjälp med att prioritera de som skapar störst samhällsnytta.…

Ny bok om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Prenumerera på artiklarFölj oss på Twitter

Fler artiklar

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text.
Vara-amnen

Ur arkivet