Nätföretagen tar plats i EU

Nätföretagen tar plats i EU

Med sju av 27 platser i styrelsen för EU:s nya expertorgan för elnätsfrågor har nordborna ett bra utgångsläge. ”Att vara utsedd till en nationell DSO-organisation gör det möjligt att agera uppströms i EU-arbetet, i förhållande till riksdag och myndigheter”, konstaterar Lokalkraft Sveriges vd Erik von Hofsten.

Nätföretagens centrala roll i elsystemet betonas allt mer. Med EU:s nya expertenhet EU DSO-enheten har nätföretagen nu också fått en officiell roll i EU-systemet, parallellt med ENTSO-E för systemoperatörerna (som Svenska kraftnät) och ACER för de europeiska regulatorerna (som Energimarknadsinspektionen).

Bild: Erik von Hofsten, vd Lokalkraft Sverige.

EU DSO-enhetens roll preciseras i artiklarna 52-61 i elmarknadsförordningen (2019/943 av den 5 juni 2019).

Enheten ska – i sammandrag – främja drift och planering av distributionsnät, underlätta integreringen av förnybara energiresurser, decentraliserad produktion och andra resurser, underlätta efterfrågeflexibilitet, bidra till digitaliseringen av distributionssystem, stödja utvecklingen av datahantering, it-säkerhet och dataskydd och delta i utarbetandet av nätföreskrifter.

Som Second Opinion tidigare berättat har en process under våren pågått för att utse en styrelse för enheten. Utfallet av omröstningen blev gott för de nordiska medlemsföretagen: sju av 27 ledamöter i styrelsen representerar företag verksamma i Norden.

Nu väntar en generalförsamling, där enhetens statuter ska fastställas och styrelsens sammansättning bekräftas. 56 av de nu 898 registrerade medlemsföretagen är svenska.

Med EU DSO-enheten öppnas nya möjligheter även för Lokalkraft Sverige, vars status som nationell DSO-organisation nyligen bekräftades av infrastrukturdepartementet. Omkring 35 lokala energileverantörer med omkring 245 000 elnätskunder står i dagsläget bakom organisationen.

”Alla har nog inte ännu förstått vilken scenförändring det här innebär”, säger vd:n Erik von Hofsten.

Han hänvisar till att nätföretagen inom den nya enheten kommer att delta direkt i arbetet med att utforma de europeiska genomförandeakter, nätkoder och ramverksriktlinjer som är på väg inom energimarknaden.

”Som nationell DSO-organisation i EU:s utpekade expertorgan ökar våra möjligheter att påverka tidigare i processen. Hittills har vi varit hänvisade till att försöka påverka riksdagens och de svenska myndigheternas förslag till implementering av den europeiska regelverken.”

”Den delen av processen är fortsatt viktig, men nu får vi en ny ingång”, säger han.

Vad tror du att ni kan genomföra?
”Vi får nu en chans att visa att hög kundnöjdhet hör ihop med lokal förankring. Många av de lokala och regionala elnätsföretagen ägs av sina medlemmar eller av kommuninvånarna. Vi arbetar under andra premisser än storbolagen, är kunddrivna. Vi känner våra kunders vardag, och vinsterna i verksamheten återinvesteras lokalt.”

”Att det perspektivet finns med i arbetet på EU-nivå är oerhört viktigt”, säger Erik von Hofsten. ”Inte bara för det allmänt bredare perspektivets skull, utan även för att utvecklingen går mot ett allt mer decentraliserat energisystem. Då blir de lokala kunskaperna själva förutsättningen för att förändringen ska lyckas”, säger han.

Vilka är de största utmaningarna framöver?
”Allt fler scenarier och prognoser tyder på ett enormt ökat elbehov inom tjugo år. Det är en otrolig utmaning. För att lyckas, måste vi inte bara våga tänka nytt, vi måste även våga fatta de beslut som krävs.”

Ett sådant nytänkande behövs också i fråga om den svenska elmarknadsmodellen, säger han: ”Den kommer inte att kunna leverera på de utmaningar som det ökade elbehovet medför. Elmarknadsmodellen duger helt enkelt inte att bygga en elektrifieringsstrategi på.”

Representanter både inom och utanför Lokalkraft Sverige har de senaste åren lyft frågan om elmarknadsmodellen. Nytt är att Lokalkraft Sverige nu, som en del av dialogen kring en nationell elektrifieringsstrategi, tagit fram en skiss för hur en marknadsmodell 2.0 skulle kunna se ut. Detta har skett i ett samarbete med arkitekterna till dagens elmarknadsmodell, utformad på 1990-talet.

”Vi var i Norden pionjärer då, och vår elmarknadsuppbyggnad har blivit en förebild inom EU. Men premisserna har förändrats och kommer att förändras ännu mer. Det är dags nu att visa våra europeiska kollegor vilka problem som vi har mött i Norden och samtidigt initiera en ny elmarknadsmodell, anpassad till den pågående energiomställningen”, säger Erik von Hofsten.

I korthet är bristerna i dagens elmarknadsmodell, enligt Lokalkraft Sverige, att leveranssäkerhetsberäkningarna har fallit bort, att spotmarknaden inte ger tillräckliga incitament för investeringar, att balanshanteringen är komplex och enbart ekonomisk, inte fysisk, och att konkurrensen och likviditeten på de finansiella marknaderna är alltför svag.

Några grundkrav på en ny marknadsmodell är, säger Lokalkraft Sverige, att den måste vara lättförståelig och effektiv. Leveranssäkerheten måste stå i centrum och hanteras genom klara ansvarsförhållanden. Konkurrensen i slutkundsledet behöver öka och fler aktörer fås med. Aggregatorer och energitjänstföretag behöver få lättare att verka. Utbudet av energitjänster behöver öka. Investeringar behöver styras till de prisområden där behovet finns.

Hur gick det alltså i valet till EU DSO-enhetens styrelse?

Valet av de 27 ledamöterna förrättades inom tre kategorier baserat på medlemsföretagens storlek: stora (med mer än en miljon kunder), mellanstora (med kunder i intervallet 100 000 till en miljon) och små (med färre än 100 000 kunder).

Sverige har med den här indelningen ett stort nätföretag (Eon, 1 033 000 kunder) och tre mellanstora (Ellevio 960 000, Vattenfall 896 000, Göteborg Energi 260 000). De 156 övriga svenska nätföretagen betraktas alltså som små.

I gruppen små företag fick nordborna tre styrelseledamöter: Erik Brandsma för Jämtkraft, Kristian Finell för finländska Herrfors-Nät (ingår i samma koncern som bl.a. Härjeåns) och Kristian Tilsted för danska Thy-Mors Energi Elnet i Västjylland.

Även i gruppen mellanstora företag fick Norden tre ledamöter: Jens Fossar Madsen för danska Cerius, Bengt Johansson för svenska Ellevio (tidigare ägare Fortum) och Jorma Myllymäki för finländska Elenia Nät (tidigare ägare Vattenfall).

Tillika fick även gruppen storföretag en svensk ledamot, Johan Mörnstam, dock som representant för Eon Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt, Eons ungerska nätföretag.

Vad gäller styrelseplatsen för Erik Brandsma, som fått lämna sin vd-tjänst på Jämtkraft, finns nu ett besked att han ersätts av Stefan Sedin, nätchef och vice vd vid samma bolag.

***

I en tidigare version förekom uppgift förekom en uppgift angående Erik Brandsmas ersättare som nu har rättats. 

 

3 Kommentarer
Av Svenolof Karlsson
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Björn ter Bruggen skriver:

  Ingenting är oklart i frågan kring Stefan Sedin utan redan för 2 veckor sedan fick jag svar från EUDSO-Entity Secretary General på min ansökan att få ersätta Erik Brandsma med Stefan Sedin. Sedan är väldigt tveksam om det stämmer med sju representanter från Norden utan det är snarare sex. Johan Mörnstam representerar ju E.ON och det är ett tysk företag som styrs från Essen och inte från Malmö!

  1. Mats Olin skriver:

   Hej Björn,
   Tack för påpekande. Den nya informationen om Stefan Sedin är nu införd i artikeln.
   Mvh
   Mats Olin

   1. Björn ter Bruggen skriver:

    Vad bra Mats. Det spelar ingen roll för artikeln och ingen annan (än jag som både i Bryssel och Sverige jobbar dagligen med EUDSO-Entity) verkar ha reagerat på det men det finns sammanlagt sex svenska bolag i mellangruppen (utöver de tre som nämns i artikeln är det även Mälarenergi, Kraftringen och Öresundskraft)

    Mvh,
    Björn

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet