• Nätföretagen tar plats i EU

    Nätföretagen tar plats i EU3

    ”Att vara utsedd till en nationell DSO-organisation gör det möjligt att agera uppströms i EU-arbetet, i förhållande till riksdag och myndigheter”, säger Lokalkraft Sveriges vd Erik von Hofsten.…

    Läs mer...