Kunder i ”prisdialogen” mer nöjda

Kunder i ”prisdialogen” mer nöjda

Alla utvärderingar som gjorts visar att kunderna som omfattas av Prisdialogen är mer nöjda än andra kunder och att de som varit aktiva i dialogen är mest nöjda. Det skriver Prisdialogens arbetsgrupp, med medlemmar från Riksbyggen, Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Energiföretagen Sverige, i en replik på Bengt Göran Dalman.

Prisdialogen har sedan starten 2013 medverkat till en betydligt större ömsesidig förståelse mellan fjärrvärmeleverantörer och deras kunder. Den har också haft en dämpande effekt på prisutvecklingen, och nästan ingen efterfrågar längre reglerade priser eller tredjepartstillträde till näten. Under samma period har dessutom konkurrensen på värmemarknaden ökat, vilket har gynnat kunderna samtidigt som det drivit energiföretagen att effektivisera sin verksamhet.

Grunden för Prisdialogen är just dialogen som ska borga för transparens, förutsägbarhet och stabilitet i prisförändringarna. Fjärrvärmeleverantören är öppen med vad som påverkar eventuella prisförändringar, både uppåt och nedåt, och åtar sig att följa den prisändringsmodell som tas fram under dialogprocessen. Prisdialogen har dock aldrig varit ett forum för prisförhandling. Visst är det leverantören som måste ta ansvar för sin prismodell, men när kunderna har god insyn kan de också på olika sätt vara med och påverka sin kostnad för uppvärmningen, exempelvis genom kunskap om när det kostar som mest för leverantören att producera. Ofta är också kunderna involverade vid framtagandet av nya prismodeller.

Prisdialogen har utvärderats flera gånger. Dels av myndigheten Energimarknadsinspektionen dels av det oberoende utvärderingsföretaget Kontigo. Alla utvärderingar som gjorts visar att kunderna som omfattas av Prisdialogen är mer nöjda än andra kunder och att de som varit aktiva i dialogen är mest nöjda. Det visar sig också att prisökningarna på fjärrvärme har varit lägre och att kunderna upplever att de är bättre informerade.

En viktig del i dialogerna är också att många kunder drivs av ett stort engagemang att minska sin klimat- och miljöpåverkan från uppvärmningen. Detta engagemang har lett till att parterna i Prisdialogen har vidareutvecklat den med tillvalet Klimatdialogen.

Fjärrvärmens prissättning beror på många olika parametrar. Prisdialogen ger fjärrvärmekunderna god möjlighet till insyn i hur priset sätts och vad som påverkar det. Avkastningskravet är en av dessa parametrar och som i alla affärsverksamheter är det ägarna som bestämmer vilken nivå det ska ligga på. Detta är vad fjärrvärmeföretaget, liksom andra företag med ägarkrav, sedan har att förhålla sig till vid prissättningen av produkten. Det är också en del av informationen till kunderna som tas upp inom Prisdialogen, tillsammans med övriga förutsättningar som påverkar priset. Hur stor påverkan just avkastningskravet har på priset varierar naturligtvis från företag till företag.

Vi som står bakom Prisdialogen följer kontinuerligt upp hur det fungerar runt om i landet, och söker efter vägar att utveckla och förbättra Prisdialogen som forum och verktyg. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag som ytterligare kan förbättra både Prisdialogen och fjärrvärmens förutsättningar.

Prisdialogens arbetsgrupp
Mari-Louise Persson, Riksbyggen
Hans Dahlin, Sveriges Allmännytta
Rikard Silverfur, Fastighetsägarna
Lina Enskog Broman, Energiföretagen Sverige
Daniel Lundqvist, Energiföretagen Sverige

1 Kommentar
Av Prisdialogens arbetsgrupp
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Bengt Göran Dalman skriver:

    Tack för en beskrivning av hur Prisdialogen fungerar och vad den uträttat. Jag håller med att prisdialogen är ett mycket bra initiativ. Men den har nu pågått ett antal år och i takt med den ökade transparensen ökar också kundernas kunskaper och krav. Så för att prisdialogen skall fortsätta bidra till ännu nöjdare kunder behöver den utvecklas. Ju fler kunder som får insikten att deltagande i prisdialogen inte innebär någon möjlighet att påverka höga prisnivåer som genereras av oskäligt höga avkastningskrav kommer att leda till minskat förtroende. Såsom skett för elnät. Jag hör fler och fler kunder som ändrar benämning på Prisdialogen till Prismonologen och det är ingen bra utveckling. Som jag ser det har fjärrvärme stora uppgifter i Sveriges framtida energiförsörjning. Men för att Fjärrvärme skall få den rollen så krävs ökat förtroende hos kunderna. Eftersom Fjärrvärme ligger mig varmt om hjärtat så kan jag bara vädja till er att utveckla prisdialogen så den gör att fler kunder gillar fjärrvärme att dom blir ännu nöjdare än idag.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet