Frigör vattenkraftens potential

Frigör vattenkraftens potential

Det finns många vattenkraftverk som skulle kunna leverera mer el när det verkligen behövs – effekt – genom att tillåta större variationer i uppströms liggande vattenytor, skriver Thomas Sandberg, ordförande i Svensk vattenkraftförening, med anledning av en debattartikel i Dagens Nyheter.

På DN Debatt 4/1 lyfter Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige, och nio företrädare för olika industribranscher fram färdplaner för ett fossilfritt Sverige. De ställer samtidigt klimatpolitiska krav på politikerna för att dessa färdplaner ska kunna bli verklighet. Det första kravet handlar om att staten och Energimyndigheten bör utforma en elektrifieringsstrategi som visar hur elförsörjningen kan garantera stabil effekttillgång och tillräcklig nätkapacitet till konkurrenskraftiga priser.

Som motiv anförs behovet av mer el på vägen mot fossilfrihet. Här blir vattenkraften allt viktigare som förutsägbart och flexibelt komplement till el från sol och vind. Energiminister Ibrahim Baylan kallar vattenkraften en välsignelse. Så sant. Men den kan komma till ännu större nytta.

Det är viktigt att vattenkraften blir en tydlig del av den föreslagna elektrifieringsstrategin. Vattenkraften kan öka elproduktionen och förmågan att balansera variationer i el från vind och sol. Enligt energiöverenskommelsen från 2016 ska vattenkraftens utbyggnad främst ske ”genom effekthöjning i befintliga verk med moderna miljötillstånd”. Här gäller det att gå från ord till handling.

Internationella energirådet (IEA), som följer utvecklingen av nyckelteknologier för ren energi, anger att vattenkraften behöver växa med nära 40 procent globalt för att scenariot för hållbar utveckling till 2030 ska nås. Dessvärre är utgångspunkten för flera svenska myndigheter snarare att vattenkraften ska minska för uppfyllande av moderna miljövillkor. Målet bör istället vara att öka vattenkraftens elproduktion. Både räknat i årsenergi men ännu mer i effekt och reglerförmåga – samtidigt som moderna miljövillkor uppfylls. Här behövs kloka avvägningar mellan lokala och globala miljövärden liksom innovationer för effektivare faunapassager.

Energimyndigheten bör få i uppdrag att inventera potentialen till effekthöjningar inom såväl den små- som storskaliga vattenkraften. Vi vet att det finns många vattenkraftverk som skulle kunna leverera mer el när det verkligen behövs – effekt – genom att tillåta större variationer i uppströms liggande vattenytor. Då ökar vattenkraftens kapacitet som grönt batteri.

Den småskaliga vattenkraften byggdes historiskt för lokala elnät. Vi kan återskapa den möjligheten och därmed öka samhällets beredskap mot elavbrott som efter stormar. Men incitament behövs.

Idag finns statsstöd till byggande av dammar för våtmarker – varför då inte stoppa dit en turbin samtidigt? Befintliga dammar som saknar elproduktion kan förses med nya kraftverk – och samtidigt miljöanpassas. Vägarna är många till mer vattenkraft.

Vatten i sjöar och vattendrag som används för energiändamål ingår i Europeiska miljöbyråns klassificering av ekosystemtjänster till nytta för oss människor. Låt oss förstå vattenkraftens potential bättre och stärka den inom ramen för arbetet med den föreslagna elektrifieringsstrategin. Vi vill medverka i detta viktiga arbete.

 

 

1 Kommentar
Av Thomas Sandberg
Styrelseordförande Svensk Vattenkraftförening
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Klas Roudén skriver:

  Ja nu börjar väl verkligheten bli alltmer tydlig även för Baylans politiserade Energikommision.
  En kraftigt ökad korttidsreglering, som där inte fick nämnas, är ett villkor för den storskaliga fossilfria omställningen utan kärnkraft. Och politikernas och kraftföretagens förskönade bild av vattenkraften (med vattenbrus på alla bilder mm) är avslöjande: älvarna skall användas fullt ut inom gällande vattendomar.

  Korttidsregleringen medför en stor påfrestning för vattendragens totala ekosystem, störningar i fisket, olägenheter för närboende, förfulning och på känsliga älvsträckor erosion av strandzoner mm.

  Det kommer sannolikt även att väckas krav på en utökning av vissa vattendomar till ännu större och snabbare variationer i vattenflöden och –nivåer, vilket förstås ökar omfattningen av problemen beträffande ovannämnda ekologiska, sociala och estetiska faktorer.
  Annars går inte reglerekvationen ihop vid nämnda gröna omställning.

  Men om nu inte den destruktiva vattenkraftregleringen tillåts, vad blir då konsekvenserna för den gröna energiomställningen?

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet