Amazon får energi i Eskilstuna

Amazon får energi i Eskilstuna

Eskilstuna Energi & Miljö har hittills inte behövt säga nej till nya verksamheter, men effektläget är bekymmersamt. – Konstigt nog nämns sällan problemen på den södra sidan av Mälaren, säger vd Kjell Andersson.

Ett av världens största företag, Amazon, har valt Eskilstuna både för datahallar och lager för kommande e-handel i Sverige. Att Amazon lägger två verksamheter på samma ort uppges aldrig ha hänt tidigare. Amazon brukar sprida riskerna.

Kjell Andersson, VD och koncernchef, Eskilstuna Energi & Miljö, är stolt över bolagets position idag:

– Alla pratar miljö och cirkulär ekonomi, men vi gör verkstad av detta. Vi ligger onekligen långt framme, säger Kjell Andersson, i arbetet med cirkulär ekonomi och det uthålliga samhället.

Utöver alla nyttigheter som hör till ett stort kommunalt energibolag etablerar sig i dagarna IKEA i energibolagets återbruksgalleria ReTuna. En etablering som IKEA lanserar som ett viktigt steg mot ett cirkulärt IKEA.

Regeringen säger i sin strategi för cirkulär ekonomi att det är ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och dess miljöpåverkan. Genom ett mer resurseffektivt nyttjande av materialen, kan deras livslängd och ekonomiska värde öka samtidigt som uttaget av ny råvara och deponeringen av avfall minskar.

Vid ReTuna drivs en återvinningscentral sedan år 2015 med en återbruksgalleria, där IKEAs etablering ger en extra dimension. I gallerian finns ett 20-tal kommersiella butiker. När kunden kommer med det som ska kastas, sker en genomgång. Sådant som kan repareras eller nyttjas ånyo plockas ur. En del kan säljas som det är – annat renoveras. IKEA har en egen reparationsverkstad. IKEA lanserade återvinningsgallerian som första steget till ett cirkulärt IKEA. Och nyheten mötte 13 miljoner klick världen runt på bara några dagar.

Kjell Andersson tog över vd-stolen för ett år sedan som tillförordnad. Men han permanentades på posten i våras. Han kom som elnätschef år 2016 efter ett förflutet som elnätschef på Dala Energi i Leksand. Dessförinnan gjorde han 25 år som ingenjör på ABB i Västerås. Han hann precis få guldklocka innan det bar i väg norrut.

Effektläget i Eskilstuna är mycket bekymmersamt, enligt Kjell Andersson:

– Konstigt nog nämns sällan problemen på den södra sidan av Mälaren. Vi var tidigt ute och varnade och träffade sörmlandsbänken i riksdagen för cirka tre år sedan. Tillsammans med Region Sörmland och SSAB Oxelösund hade vi ett seminarium. Vi har förfrågningar som skulle dubbla den effekt vi distribuerar idag. Om SSAB ska ställa om, och inte använda kol, blir det helt andra nivåer. Vattenfall projekterar en 130-kilovoltsledning från Hedelunda till Oxelösund.

– Vi klaras oss än så länge och har inte behövt säga nej. Hittills.

Amazons långsiktiga planer kan Kjell inte prata om. Sekretessen är strikt. Första datahallen är redan på plats. I media har det dock rapporterats om att Amazon har sökt miljötillstånd för 140 MW dieselkraft. Det säger en del om ambitionerna på sikt. Kjell gläds dock åt att Amazon ”kliver fram mer och mer” lokalt:

– Dom vill vara en attraktiv arbetsgivare och det borgar för en bredare samverkan i regionen.

Affärsmässig samhällsnytta är en ledstjärna som Kjell gärna nämner. Och ett breddat samarbete med Amazon skulle svara upp mot detta. Det är hans förhoppning på sikt.

Även Kjell Andersson oroas över det som sker på elnätsregleringens område. Och naturligtvis att regeringen backade på löftet att elnätsföretagen skulle få nyttja sitt överskott från perioden år 2012-2015 för investeringar:

– Vi har legat en bra bit under gränsen men ändå klarat långtidsplanen. Vi har varit med och överklagat för att testa det legala läget. Branschen har vunnit dessa slag – men ingalunda kriget. Elnäten måste byggas om radikalt för att klara all tillkommande intermittent kraft från sol och vind. Kraft kommer in från olika håll och effektriktningen måste snabbt kunna ställas om. Vem ska betala det som stundar?

 

 

Av Kalle Karlsson
Skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet