• Frigör vattenkraftens potential

    Frigör vattenkraftens potential1

    Det finns många vattenkraftverk som skulle kunna leverera mer el när det verkligen behövs – effekt – genom att tillåta större variationer i uppströms liggande vattenytor, skriver Thomas Sandberg.…

    Läs mer...